Dzień Numeru Alarmowego 112. Gratulacje dla Małgosi za bohaterską postawę

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 12 lutego 2024

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

W poniedziałek (12 lutego) w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie odbyły się obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, który przypada 11 lutego. Przy tej okazji warto pamiętać o nie nadużywaniu numeru 112 do niezasadnych zgłoszeń. W ubiegłym roku w Rzeszowie było ich ponad 65 procent!

Jak podkreślają służby ratownicze, numer 112 stanowi pierwsze i podstawowe ogniwo systemu bezpieczeństwa, nie tylko naszego województwa, ale także całego kraju. Dzień 112 to doskonała okazja, by zwiększyć świadomość społeczeństwa i przypomnieć, że jednolity numer alarmowy, który obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej, służy do wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Operatorzy numeru, odbierając zgłoszenia, analizują je pod względem ich zasadności, a następnie - po zweryfikowaniu - przekazują dyspozytorom właściwych służb ratunkowych, których zadaniem jest zadysponowanie sił i środków niezbędnych do prowadzenia skutecznych działań na miejscu zdarzenia.

Jak podkreślała wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, bardzo istotne są wszelkie kampanie promocyjne i profilaktyczne dotyczące właściwego korzystania z numeru 112, a działania Centrum Powiadamiania Ratunkowego również stanowią ważny obszar edukacyjny.

- Prowadzona dotychczas promocja numeru alarmowego 112 wśród dzieci szkolnych na terenie województwa podkarpackiego spotkała się z dużym zainteresowaniem i również w tym roku spotkania edukacyjne będą kontynuowane we współpracy z Kuratorium Oświaty – mówiła Teresa Kubas-Hul.

Wojewoda odniosła się także do przykładu bohaterskiej postawy Małgosi – uczennicy z Sanoka, która w styczniu tego roku zadzwoniła na numer alarmowy i zgłosiła potrzebę udzielenia pomocy mężczyźnie leżącemu na przystanku.

- Małgosia ze spokojem i profesjonalizmem udzieliła wszystkich niezbędnych informacji, które były potrzebne do przyjęcia zgłoszenia. W swoich działaniach wykazała się odwagą i niezwykłą dojrzałością – powiedziała wojewoda.

Wzorowej postawy gratulowali dziewczynce także komendant wojewódzki PSP w Rzeszowie nadbryg. Andrzej Babiec, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie insp. Jacek Juwa, dyrektor Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w SP ZOZ w Sanoku Beata Pieszczoch oraz dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie Andrzej Kwiatkowski.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Prawie 870 tys. zgłoszeń, w tym ponad 65 proc. niezasadnych

W 2023 roku na numer alarmowy 112 w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie wpłynęło ogółem 869 793 zgłoszeń, z czego 572 063 to zgłoszenia niezasadne (fałszywe i anulowane) – 65,77 %.

Najczęstsze przypadki połączeń niezasadnych to:

- zgłoszenia od osób „nudzących się”, chcących porozmawiać, niejednokrotnie obrażających operatorów numerów alarmowych, generujących przy tym niejednokrotnie po kilkadziesiąt zgłoszeń podczas dyżuru;

- zgłoszenia „głuche”, powstające na skutek przypadkowego włączenia telefonu przez jego właściciela;

- prośby o podanie numeru telefonu np. do pomocy drogowej;

- prośby o odblokowanie telefonu komórkowego.

- Pamiętajmy, że nieuzasadnione blokowanie linii 112 to ograniczenie możliwości wykonania połączenia osobie, która naprawdę potrzebuje pomocy – zaznaczała wojewoda.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Praca operatorów - ważny i sprawnie działający element systemu ratownictwa w Polsce

Średnia liczba operatorów numerów alarmowych obsługujących zgłoszenia w ciągu roku to 57 osób.

Każdy z operatorów odebrał w ciągu ubiegłego roku około 11 200 zgłoszeń, natomiast średni czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia z numeru alarmowego 112 wyniósł poniżej 10 s.

Ogólna liczba zgłoszeń, która została przekazana do poszczególnych służb w 2023 roku wyniosła:

 Dyspozytornia Medyczna - 118 550 zgłoszeń,

 Policja – 116 179 zgłoszeń,

 Państwowa Straż Pożarna - 19 255 zgłoszeń,

 służby pomocnicze (pogotowie wodociągowe, pogotowie energetyczne, itp.) – 35 547 zgłoszeń.

W związku z „odmiejscowieniem” wewnętrznym w ramach Systemu Teleinformatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego, operatorzy numerów alarmowych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie obsługują również zgłoszenia z terenu Polski, których w ubiegłym roku było 37 134. Natomiast pozostałe ośrodki w kraju przyjęły z naszego województwa 20 455 zgłoszeń.

Aktualnie na terenie kraju system powiadamiania ratunkowego obsługuje również numery resortowe 997 i 998.

Red.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4