Poprawa bezpieczeństwa. M.in. doświetlą 3 przejścia dla pieszych w Rzeszowie

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 15 maja 2024

Fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa

9 projektów z województwa podkarpackiego zostało dofinansowanych z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Samorządy dostaną w sumie 900 tys. zł. W Rzeszowie zostaną doświetlone trzy przejścia dla pieszych, przeprowadzona zostanie też kampania informacyjno-edukacyjna.

„Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” jest największym przedsięwzięciem profilaktycznym w naszym kraju w obszarze bezpieczeństwa. Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie różnego rodzaju lokalnych inicjatyw. Projekty mają charakter interdyscyplinarny i są efektem współpracy pomiędzy organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

Jest to już czwarta edycja (program prowadzony jest od 2007 r.). Podczas wszystkich na Podkarpaciu dofinansowano 93 projekty na ponad 6 mln zł.

W budżecie państwa na 2024 rok na realizację programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12 mln zł. W tym roku można było zgłaszać projekty dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa), a także podnoszenia świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

O szczegółach poinformowano w środę 15 maja w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

- Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako priorytetowe należało potraktować działania związane z budową, modernizacją, doposażeniem przejść dla pieszych i zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem systemów monitoringu miejskiego. Istotne były również działania w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży związane z edukacją w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych - podczas środowej konferencji prasowej mówiła wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.

Fot. Jerzy Żygadło/Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Podczas tegorocznego naboru do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wpłynęło 58 wniosków. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosiła 100 tys. zł. Spośród zgłoszonych projektów wojewodowie mogli wskazać do MSWiA 12 najlepszych propozycji z terenu województwa. W resorcie zostały one ocenione i łącznie w całym kraju do dofinansowania wskazano 128 projektów na kwotę 12 mln zł. Wśród nich znalazło się 9 z naszego regionu. Łączna wartość wszystkich zadań na Podkarpaciu to prawie 1,2 mln zł, z czego dotacja z programu to 900 tys. zł.

Jeśli chodzi o wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa wybranych zostało 8 projektów:

1) Gmina Świlcza - Bezpieczna droga do szkoły,

2) Gmina Miasto Rzeszów - Bezpieczne przejścia dla pieszych dla mieszkańców miasta Rzeszowa - doświetlenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Wieniawskiego, Rocha, Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich w Rzeszowie,

3) Powiat Krośnieński - Modernizacja przejść dla pieszych na terenie Powiatu Krośnieńskiego,

4) Gmina Iwierzyce - Poprawa bezpieczeństwa w gminie Iwierzyce,

5) Gmina Miasto Krosno - Bezpieczne Krosno II,

6) Powiat Rzeszowski - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1384R w miejscowości Łąka w obrębie Zespołu Szkół w Łące,

7) Gmina Grodzisko Dolne - Wzmocnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne,

8) Gmina Jedlicze - Modernizacja i doposażenie przejścia dla pieszych na ulicy Kurkowskiego w m. Jedlicze.

Z kolei w kategorii „Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania” jeden projekt:

1) Gmina Miasto Rzeszów - „Bezpieczny Rzeszów” - kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Gminy Miasto Rzeszów.

Jakie będą kolejne etapy?

- Wystąpię z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację poszczególnych projektów. Po otrzymaniu decyzji ministra finansów zaproszę samorządowców na podpisanie umów - poinformowała wojewoda podkarpacki.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4