W Rzeszowie pamiętano o symbolicznej 1055 rocznicy Chrztu Polski

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 14 kwietnia 2021

Fot. Tomasz Leyko/UMWP

1055 lat temu Polska przyjęła chrzest co łączy się z początkiem polskiej państwowości. W środę w ramach uczczenia tej rocznicy przedstawiciele władz województwa złożyli w Rzeszowie wiązanki kwiatów.

Chrzest Polski jest wydarzeniem tak odległym, że ustalenie jego dokładnej daty do dziś budzi wątpliwości. Jednym z dni, który pojawia się w badaniach historyków jest 14 kwietnia stąd też symbolicznie ta data jest przyjmowana jak dzień chrztu.

Wiązanki pod obeliskiem odsłoniętym z okazji 1050-lecia chrztu złożyli wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz marszałek województwa Władysław Ortyl. Był także przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz oraz wicemarszałkowie Piotr Pilch, Ewa Draus oraz członek zarządu Anna Huk i sekretarz województwa Lesław Majkut. Krótką modlitwę w intencji ojczyzny rozpoczął ks. Andrzej Stopyra.

Red.

Fot. Tomasz Leyko/UMWP

Fot. Tomasz Leyko/UMWP

Fot. Tomasz Leyko/UMWP

Fot. Tomasz Leyko/UMWP

Fot. Tomasz Leyko/UMWP

Fot. Tomasz Leyko/UMWP

Fot. Tomasz Leyko/UMWP

Fot. Tomasz Leyko/UMWP

Fot. Tomasz Leyko/UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4