„Dolina wodorowa” to duża szansa dla Rzeszowa i rozwoju Podkarpacia

KATEGORIA: GOSPODARKA / 15 kwietnia 2021

Autobus Solaris Urbino 12 hydrogen napędzany za pomocą energii elektrycznej wytwarzanej przez wodorowe ogniwo paliwowe. O zakupie autobusów wykorzystujących taki napęd myślą władze Rzeszowa
Fot. Solaris Bus

- Wodór to przyszłość, ale już teraz trzeba o nim myśleć – to opinie ekspertów biorących udział w konferencji „Wodorowa przyszłość”, którą zorganizował w czwartek (15 kwietnia) Urząd Miasta Rzeszowa. Zielony wodór to najlepsza wizytówka transformacji energetycznej XXI wieku. Uczestnicy dyskusji podkreślali, że obszary zastosowania wodoru wykraczają poza przemysł czy transport, a za kilka lat zielony wodór może stać się paliwem grzewczym naszych domów. - Dziś, napęd wodorowy mają ciężarówki, autobusy, wkrótce także pociągi, a w niedalekiej przyszłości trafi również do lotnictwa i to jest szansa dla Podkarpacia – przekonywali.

Spotkanie odbyło się w wirtualnej przestrzeni internetu i było inicjatywą Urban Lab Rzeszów. Debata miała na celu przekazanie aktualnych wiadomości m.in. o zastosowaniu wodoru jako paliwa transportowego, a także wiedzy o budowie infrastruktury niezbędnej dla zorganizowania transportu miejskiego.

- Województwo podkarpackie, a także jego stolica – Rzeszów – stawiają na innowacje, dlatego wykorzystanie wodoru jest obszarem, o którym chcemy nie tylko rozmawiać, ale też zacząć w nim aktywnie działać – mówił otwierając konferencję pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart
Fot. M. Romankiewicz/UMWP

Gośćmi spotkania byli wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz marszałek województwa Władysław Ortyl.

Szansę na pozyskanie funduszy na rozwój produkcji czystego wodoru i stymulowania popytu na czysty wodór daje Krajowy Plan Odbudowy.

- Kierunek polityki naznaczony przez Unię Europejską w zakresie emisji gazów cieplarnianych sprawia, że bardzo dynamicznie zaczynają być poszukiwane alternatywne źródła energii. Polski rząd przeznacza środki finansowe, aby zintensyfikować działania w zakresie wykorzystania wodoru jako źródła energii. W ramach Krajowego Planu Odbudowy przeznaczono na ten cel 800 mln euro. Jest zatem miejsce dla Rzeszowa i dla Podkarpacia, aby w zakresie projektów wodorowych wyznaczać nowe kierunki do zastosowania wodoru w transporcie publicznym i lotnictwie – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Marszałek Władysław Ortyl podkreślał, że Podkarpacie, jak żaden inny region nadaje się do dyskusji o wodorze.

- Polska i Podkarpacie nie mogą pozostawać w tyle, jeśli chodzi o wykorzystanie technologii wodorowych, tym bardziej, że Rzeszów – stolica Podkarpacia i samo Podkarpacie słyną z innowacji, dlatego nie może nas zabraknąć w tym obszarze. Cieszę się, że ta konferencja na temat przyszłości wodorowej ma miejsce właśnie w naszym regionie, być może rozpoczyna ona debatę nad utworzeniem „Doliny wodorowej” na Podkarpaciu – mówił marszałek.

Marszałek Ortyl zwrócił też uwagę, że transport przyszłości będzie się wiązał z neutralnością klimatyczną.

- Należy podkreślić, że jest to temat bardzo ważny, bo poświęcony transportowi przyszłości oraz temu, co wiąże się z neutralnością klimatyczną, zieloną energią i czystym środowiskiem. Myślę, że wodór stanie się wizytówką transformacji, a my musimy nie tylko nadążać za nowymi trendami, ale być na ich czele – powiedział.

Władysław Ortyl zaznaczył także, że rozwojowi technologii wodorowych będzie służyć rządowe finansowanie.

- Wiele możliwości daje nam nowa perspektywa finansowa i Krajowy Program Odbudowy. Jako województwo złożyliśmy klika uwag do tego planu, które zostały bardzo dobrze przyjęte. Ta konferencja bez wątpienia jest unikatowa w skali kraju i stawia nas w pierwszej lidze starań o wykorzystanie technologii wodorowych. Myślę, że wkrótce będziemy mogli mówić nie tylko o zielonych Bieszczadach, ale całym zielonym Podkarpaciu, zielonej gospodarce, czystej energii – to jest właśnie to, co nam przyświeca – zakończył marszałek.

Prelegenci biorący udział w konferencji podkreślali zgodnie, że zielony wodór to najlepsza wizytówka transformacji energetycznej XXI wieku, a obszarów, w których może być wykorzystywany jest bardzo wiele i wychodzą one poza przemysł czy transport.

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej
Fot. M. Romankiewicz/UMWP

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem na Politechnice Rzeszowskiej, w swoim wystąpieniu pt. „Dlaczego wodór?” mówił, że wykorzystanie tego paliwa jest szansą dla Podkarpacia.

- Energetyka wodorowa jest szansą dla naszego regionu, dlatego jest potrzeba wyznaczenia celów w tym zakresie przy szerokiej współpracy. Musimy uwzględnić wodór jako źródło energii. Na Podkarpaciu możemy być liderem w zakresie wykorzystania wodoru jako paliwa do statków powietrznych. Przed nami lekcja do odrobienia, abyśmy tę szansę mogli wykorzystać – mówił prorektor.

Wśród prelegentów znaleźli się jeszcze: dr Mariusz Ruszel z Politechniki Rzeszowskiej, który mówił o strategiach wodorowych. Technologie produkcji wodoru omówiła dr Sylwia Pawlak, dyrektor ds. Innowacji w spółce LOTOS. Grupę LOTOS reprezentował na spotkaniu także Marek Laskowski, szef Biura Innowacji, który mówił o infrastrukturze do produkcji wodoru dla transportu. O zastosowaniu wodoru w miejskich autobusach mówił dyrektor z firmy Solaris Bus – Mateusz Figaszewski. A o zastosowaniu wodoru w transporcie kolejowym mówiła Izabela Łochowska, prezes Polish Institute. Wystąpienia prelegentów zakończył dr Marcin Koniak z Politechniki Warszawskiej, który poruszył trudne kwestie magazynowania energii.

Izabela Łochowska - prezes zarządu Polish Institute
Fot. M. Romankiewicz/UMWP

Spotkanie podsumował Zbigniew Rudnicki – kierownik Centrum Innowacji i Zarządzania Energią z Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa.

- Ta konferencja pomoże nam w opracowaniu różnych projektów czy koncepcji miejskich, które chcielibyśmy realizować. Szczególnie interesuje nas strategia wodorowa Polski i punkt, który mówi o budowie w kraju sześciu dolin wodorowych. Myślę, że ta konferencja pozwoli nam rozpocząć dyskusję na temat tego, co powinniśmy robić, aby nasz region taką doliną wodorową mógł zostać – mówił Zbigniew Rudnicki.

O zakupie autobusów wykorzystujących ogniwa wodorowe myślą władze Rzeszowa. W ubiegłym roku podpisano list intencyjny z Grupą Lotos w celu podjęcia działań na rzecz potencjalnej współpracy dotyczącej realizacji dostaw wodoru, a także infrastruktury dla pojazdów z ogniwami paliwowymi FCEB (Fuel Cell Electric Bus), które m.in. zamierza kupić Rzeszów i podległe mu jednostki. Na razie są jednak problemy z dostawą wodoru o odpowiednim stopniu czystości i do testów autobusu z takim napędem w stolicy Podkarpacia jeszcze nie doszło.

Spotkanie zakończyła ekspercka debata, która nie była transmitowana w internecie. Zostanie jednak udostępniona w formie odrębnych materiałów na stronie Urban Lab Rzeszów.

Polska jest obecnie trzecim w Europie i piątym największym w świecie producentem szarego wodoru, którego, według szacunków resortu klimatu produkujemy około 1 mln ton rocznie. Jeśli chodzi o zielony wodór produkowany z wykorzystaniem energii z OZE, jesteśmy dopiero na samym początku. Energia produkowana z wodoru należy do jednej z najczystszych metod produkcji energii, a jednocześnie jest niewyczerpalna, podobnie jak energia ze źródeł odnawialnych czy energia jądrowa. Dlatego też energia z wodoru wydaje się być obiecującym rozwiązaniem, ponieważ jest bezpieczna dla środowiska i nie powoduje jego zanieczyszczenia.

Red.

Marszałek Władysław Ortyl
Fot. M. Romankiewicz/UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4