ZUS wypłacił „trzynastki” na Podkarpaciu w łącznej kwocie ponad 540 mln zł

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 18 maja 2021

Fot. Pixabay.com

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił tzw. trzynastki, czyli dodatkowe roczne świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów. Trafiły one do uprawnionych razem z kwietniową emeryturą lub rentą. W naszym regionie łączna kwota wypłat przekroczyła 540 mln złotych.

- Na Podkarpaciu otrzymało je ponad 435 tys. osób (Oddział ZUS w Jaśle – 132 552, Oddział w Rzeszowie – 303 141). Rzeszowski Oddział ZUS wypłacił 13-tki w łącznej kwocie przekraczającej 376 mln zł, a jasielski – 164 mln zł - wylicza Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dodatkowe roczne świadczenia pieniężne w całym kraju dla ok. 9 mln osób. Tzw. trzynastka przysługuje np. uprawnionym do: emerytury, renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Te osoby otrzymały trzynastkę, o ile w dniu 31 marca br. miały prawo do jednego z tych świadczeń. Jeśli na ten dzień wypłata była zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to trzynastka nie przysługiwała.

Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba było nic robić. ZUS wypłacał je wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Kwota świadczenia to dla każdego 1250,88 zł brutto. Z tego w większości przypadków trzeba było potrącić zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną. Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługiwała jedna trzynastka. ZUS podzielił ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę.

ZUS wypłacił tzw. trzynastki razem ze świadczeniem głównym przysługującym za kwiecień, w standardowym terminie płatności emerytury czy renty. Terminów płatności w ZUS jest kilka: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca.

- O pieniądze z kwietniowego dodatku nie muszą się martwić osoby z długami. Trzynastki nie podlegają zajęciom komorniczym, nawet jeśli trafią na konto bankowe. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne ma specjalny identyfikator, dzięki czemu będzie je łatwo rozpoznać w przelewach i nie zostanie zajęte przez komornika - dodaje Wojciech Dyląg.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4