Wojewoda Ewa Leniart apeluje o bezpieczny wypoczynek na wakacjach

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 21 czerwca 2021

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Stan przygotowania służb do działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym, był tematem poniedziałkowego (21 czerwca) posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. O szczegółach poinformowała na konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

– Naszą uwagę skupiamy przede wszystkim na zorganizowanych formach wypoczynku. Do dziś w naszym regionie zostało zgłoszonych 477 takich inicjatyw. Korzystać z nich będzie ponad 16 tys. młodych ludzi – wyliczała wojewoda.

Duża część działań służb ma mieć charakter prewencyjny, nastawiony na promocję właściwych postaw w okresie wakacyjnym.

– Zwróciliśmy się z prośbą do dyrektorów szkół, aby przypomnieć dzieciom i młodzieży o bezpiecznych zasadach wypoczynku – szczególnie teraz – w ostatnim tygodniu przed wakacjami – dodała Ewa Leniart.

Wojewoda podkreśliła także istotę sprawnego systemu komunikacji pomiędzy służbami a organizatorami letniego wypoczynku.

– Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego dysponuje różnymi narzędziami, które w razie wystąpienia lokalnych zagrożeń zostaną wykorzystane, aby na czas ostrzec organizatorów wypoczynku na terenie naszego regionu – powiedziała wojewoda.

Podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch przypomniała o działaniach podjętych przez Kuratorium.

– Podczas wakacji przewidziane zostały kontrole planowane w ilości około 10 procent, które będą prowadzone przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Będziemy także reagować na wszystkie zgłoszenia niepokojące opiekunów – powiedziała Małgorzata Rauch.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Podkarpacki kurator oświaty mówiła także o obowiązkach organizatorów wypoczynku.

– Zgłoszenie wypoczynku potwierdza jego legalność i bezpieczeństwo. Zgłoszenie oznacza, że wcześniej swoje działania kontrolne rozpoczęły odpowiednie służby, takie jak m.in.: Straż Pożarna, WSSE i cały szereg służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku – dodała kurator.

Wszelkie informacje na temat wypoczynku, organizatorów oraz bazy wypoczynku są ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http:// wypoczynek.men.gov.pl

Kuratoryjny numer interwencyjny dla uczniów i rodziców: 728 832 622

– Bezpieczne Wakacje 2021 to działania, które obejmujemy priorytetem. Koncentrujemy się na dwóch obszarach. Pierwszy to działalność informacyjno-edukacyjna, którą prowadzimy już od maja. Za nami kilkaset spotkań w placówkach oświatowych. Po rozpoczęciu wakacji, naszą uwagę skierujemy na miejsca, w których organizowany będzie wypoczynek. Drugim obszarem jest służba zewnętrzna. Zarówno ta w ramach działań prewencyjnych, służby patrolowej jak i służby ruchu drogowego – powiedział w czasie konferencji komendant wojewódzki policji insp. Dariusz Matusiak.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Komendant zapowiedział także utworzenie wakacyjnych posterunków wodnych.

– Na czas wakacji w dwóch komendach: miejskiej w Tarnobrzegu i powiatowej w Lesku organizujemy sezonowe posterunki wodne. Wykorzystując łodzie patrolowe będziemy pełnić służbę na wodzie, ale także na terenach przywodnych – dodał insp. Dariusz Matusiak.

W działalność kontrolną zaangażowana jest także Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadzi kontrole w każdym obiekcie, gdzie organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży.

- Najwięcej tego typu działań podejmiemy w powiatach bieszczadzkim i leskim, ale nie zabraknie naszej aktywności m.in. w Rzeszowie, gdzie organizowane są stacjonarne formy wypoczynku – powiedział podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

- W trakcie kontroli szczególną uwagę skierujmy na stan sanitarno-higieniczny tych obiektów, na bloki żywieniowe oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 – dodał Adam Sidor.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4