PGE Energia Ciepła nadal Mecenasem Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

KATEGORIA: KULTURA / 28 września 2021

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej
Fot. Filharmonia Podkarpacka

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, po raz drugi zawarła umowę z Filharmonią Podkarpacką, na mocy której objęła mecenatem wydarzenia artystyczne w sezonie 2021/2022. - Poprzez zaangażowanie i wsparcie lokalnych inicjatyw spółka realizuje ambicję bycia partnerem miast i regionów tam, gdzie prowadzi swoją działalność - podkreślają jej przedstawiciele.

Dzięki podpisanej umowie PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie wesprze wydarzenia kulturalne oraz edukacyjne zaplanowane przez Filharmonię Podkarpacką w nadchodzącym sezonie artystycznym. Wsparcie obejmie również cykl koncertów dedykowanych m.in. młodszym melomanom: Muzyczne spotkania z PGE Energia Ciepła, które są wyjątkowym spotkaniem dzieci ze sztuką. Projekt ten ma na celu wprowadzenie najmłodszych w świat muzyki. Młodzi melomani i ich opiekunowie będą mieli okazję do zapoznania się z twórczością wielkich kompozytorów, a także do opanowania podstawowych zagadnień, form i stylów muzycznych.

- Jesteśmy obecni w życiu kulturalnym miasta. Cieszymy się na kolejny rok współpracy z podkarpacką filharmonią. Wspieranie tak istotnej dla lokalnej społeczności instytucji to dla nas ogromny zaszczyt, ale również i wyzwanie. Dzięki pracy całego zespołu Filharmonii Podkarpackiej, muzyka klasyczna staje się coraz popularniejsza wśród mieszkańców regionu. Muzyczne spotkania z PGE Energia Ciepła to projekt, dzięki któremu świat muzyki staje się bliższy młodym Melomanom. To dzięki muzyce możemy budować ich charaktery i pobudzać ich wewnętrzną energię – komentuje Paweł Majewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Filharmonia im. Artura Malawskiego w Rzeszowie jest czołową Instytucją Kultury Województwa Podkarpackiego. Prowadzi ożywioną działalność artystyczną z udziałem Orkiestry Symfonicznej, zespołów kameralnych, światowej sławy solistów i dyrygentów. Podczas każdego sezonu prezentuje kilkadziesiąt wydarzeń artystycznych, w tym programy edukacyjne adresowane do uczniów szkół i przedszkoli, jako uzupełnienie programu szkolnej edukacji muzycznej. Zaprasza również młodzież licealną i studentów do obcowania z muzyką na żywo. Inicjatywą kształtującą młode pokolenie słuchaczy będą również Muzyczne spotkania z PGE Energia Ciepła.

- Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, w nowym - 67. sezonie artystycznym kontynuuje współpracę z PGE Energia Ciepła, która jako Mecenas Filharmonii Podkarpackiej, kolejny raz zadeklarowała swoje wsparcie dla prowadzonej przez naszą instytucję działalności. Dzięki niemu będzie możliwa realizacja tak istotnego zadania, jakim jest propagowanie kultury muzycznej na wysokim poziomie artystycznym. Pomoc finansowa PGE Polskiej Grupy Energetycznej pozwala Filharmonii Podkarpackiej gościć na estradzie koncertowej najwybitniejsze osobowości świata muzyki, wykonywać dzieła kompozytorów dawnych i współczesnych, w tym polskich twórców, dokonywać nagrań oraz prowadzić działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Poprzez zaangażowanie i wsparcie PGE Energia Ciepła Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego docierać będzie z koncertami również do mniejszych ośrodków, aby propagować szeroko rozumiane dziedzictwo narodowe – w ramach projektu „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – mówi prof. Marta Wierzbieniec, dyrektor Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

PGE Energia Ciepła wspiera także Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu a także Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską oraz Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Spółka kontynuuje również współpracę z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną oraz Filharmonią Zielonogórską im. Tadeusza Bairda. Z kolei PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wspiera Filharmonię Opolską i Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, a PGE Polska Grupa Energetyczna Filharmonię Narodową w Warszawie.

***

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,8 GWt mocy elektrycznej 2,5 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 672 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4