Rozpoczęła się ostatnia w tym roku rekrutacja do podkarpackich terytorialsów

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 28 października 2021

Fot. Paulina Lęcznar/3. PBOT

Ruszył ostatni w tym roku termin rekrutacji do podkarpackich terytorialsów. Chętni do rozpoczęcia wyzwania służby w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” już mogą zgłaszać się do rekruterów lub właściwych terytorialnie Wojskowych Komend Uzupełnień. Szkolenie podstawowe rozpocznie się 20 listopada.

- Ostatnie powołanie w tym roku ukierunkowane jest na wszystkie bataliony lekkiej piechoty 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dla kandydatów czasu na zgłoszenie jest już niewiele, dlatego nie ma na co czekać i warto wykonać ten pierwszy krok jak najszybciej - mówi kpt. Witold Sura, rzecznik 3. PBOT.

Ochotnicy przed rozpoczęciem szkolenia mogą udać się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień w celu złożenia wniosku o powołanie do służby lub skorzystać ze znacznie łatwiejszej opcji, jaką jest nawiązanie kontaktu z rekruterem ze swojego powiatu. Kontakt do wybranego rekrutera można w szybki sposób odszukać pod adresem: www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

20 listopada rozpocznie się 16-dniowe szkolenie podstawowe dla kandydatów, którzy do tej pory nie mieli styczności z wojskiem. Szkolenie będzie prowadzone dwoma sposobami, systemem ciągłym, jak również weekendowym – osiem spotkań po dwa dni (sobota, niedziela). W tym samym dniu ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze rozpoczną też żołnierze rezerwy. Szkolenie podstawowe prowadzone sposobem ciągłym zakończy się uroczystą przysięgą 5 grudnia.

***

O powołanie do Wojska Polskiego może ubiegać się każda osoba, która:

- ukończyła 18 lat

- posiada obywatelstwo polskie

- nie była karana za przestępstwa umyślne

- posiada dobrą sprawność psychofizyczną

- nie pełni innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego.

***

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi sześć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu, Sanoku oraz w Przemyślu. Dowódcą brygady jest płk Michał Małyska.

Red.

Plakat: Anna Barowicz/3. PBOT

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4