Wojewoda powołała nowych konsultantów wojewódzkich w dwóch dziedzinach

KATEGORIA: ZDROWIE / 27 czerwca 2022

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart powołała konsultantów wojewódzkich w dziedzinach okulistyki i otorynolaryngologii dziecięcej.

Nowi konsultanci zostali powołani z dniem 27 czerwca na pięcioletnią kadencję.

Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie okulistyki został lek. med. Klaudiusz Gerke, który pracuje w podmiocie leczniczym NZOZ OKO-RES w Rzeszowie. Pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej został dr n. med. Leszek Kłębukowski, który zatrudniony jest w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, w Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SPZOZ oraz w Podkarpackim Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Rzeszowie.

Konsultanci, w ramach pełnienia swoich funkcji, wykonują m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, jak również przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.

Red.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4