WUP pomoże aktywizować m.in. uchodźców. Wkrótce rekrutacja do projektu

KATEGORIA: GOSPODARKA / 16 sierpnia 2022

Fot. Paweł Bialic

80 cudzoziemców, wśród których przynajmniej połowę będą stanowić uchodźcy z Ukrainy, skorzysta z projektu aktywizującego obcokrajowców legalnie przebywających na Podkarpaciu. Projekt „Razem Możemy Więcej – Program Aktywizacyjny Województwa Podkarpackiego dla Cudzoziemców”, którego realizację rozpoczyna Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie będzie prowadzony w latach 2022-2023. Na jego realizację przeznaczone zostanie blisko 850 tysięcy złotych ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

- Podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w rezultacie konkursu ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 – mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. - Złożona przez nas oferta spotkała się z zainteresowaniem i została rekomendowana do dofinansowania.

Projekt jest adresowany do cudzoziemców legalnie przebywających na terenie Podkarpacia. - Co najmniej połowę uczestników projektu będą stanowili obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z wojną na terenie tego kraju i są w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Cieszymy się, że możemy wesprzeć tę grupę – podkreśla dyrektor rzeszowskiego urzędu.

Uczestnikami projektu będzie 80 cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Zaplanowane formy działań to diagnoza i identyfikacja potrzeb uczestników wraz z określeniem ścieżki wsparcia przez doradcę zawodowego, wsparcie psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz przedsiębiorczości, szkolenia językowe, pomoc w znalezieniu, kwalifikowaniu i finansowaniu szkoleń oraz innych form kształcenia, wsparcie w formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji. W trakcie spotkań uczestników z doradcą zawodowym i psychologiem będzie możliwość skorzystania z tłumacza języka obcego.

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu jest planowane we wrześniu bieżącego roku.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod nr telefonu 17 85 09 241 oraz 17 74 32 853. Informacja o projekcie została umieszczona w serwisie internetowym urzędu pod adresem: www.wuprzeszow.praca.gov.pl.

Poza realizacją ministerialnego projektu, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie trwają również prace nad utworzeniem Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców. Kompleksowe wsparcie znajdą w nim obywatele Ukrainy, którzy od momentu rosyjskiego ataku na ich ojczyznę znajdują się na terenie Podkarpacia . Wstępne założenia zyskały już akceptację Komisji Europejskiej.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4