Kwota 1,1 mln zł z „Razem Bezpieczniej” dla regionu. Zyska powiat rzeszowski

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 30 września 2022

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki i Józef Jodłowski, starosta powiatu rzeszowskiego.
Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Kwota 1,1 mln zł z rządowego programu Razem Bezpieczniej zostanie przeznaczona na inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Podkarpacia. Jednym z beneficjentów programu będzie powiat rzeszowski.

Razem Bezpieczniej

Program Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka jest największym przedsięwzięciem profilaktycznym w naszym kraju w obszarze bezpieczeństwa. Jego głównym celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych. Projekty mają charakter interdyscyplinarny i opierają się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi. Na realizacje przedsięwzięcia w roku bieżącym zabezpieczono w budżecie państwa kwotę 12 mln zł w skali kraju.

W czwartek 29 września wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poinformowała o wynikach naboru do programu w naszym regionie. Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wpłynęło 60 wniosków, w tym 52 projekty w związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz 8 projektów dotyczących podniesienia świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

- Zespół, który został powołany przez wojewodę rekomendował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 12 projektów. Ostatecznie dofinansowanie otrzymuje 11 wniosków z naszego województwa. W skali całego kraju łącznie do dofinansowania wskazano 135 projektów na kwotę 12 mln zł. Z tej puli na Podkarpacie trafi prawie 1 mln 100 tys. zł – mówiła wojewoda Ewa Leniart podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Skorzysta powiat rzeszowski

Jednym z beneficjentów programu jest powiat rzeszowski, który będzie realizował projekt dotyczący poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w gminie Chmielnik.

- Jako samorząd powiatu rzeszowskiego uczestniczymy w programie „Razem bezpieczniej” już od 2018 roku. Pierwsze działania realizowaliśmy na terenie gminy Krasne, później gminy Świlcza, a w tej chwili inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Chmielnik. Jest to bardzo ważne z tego względu na to, że powiat rzeszowski okalający miasto Rzeszów przejmuje bardzo szeroki zakres problemów komunikacyjnych i szczególnie w godzinach szczytu, ale także w miejscach newralgicznych, gdzie są szkoły, przedszkola, to niebezpieczeństwo na przejściach, skrzyżowaniach jest bardzo duże. Środki, które są dedykowane, po które sięgamy pozwalają na dostosowanie tych miejsc do wymogów bezpieczeństwa - powiedział starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Wyniki naboru:

W ramach celu szczegółowego nr 1: „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa” – 10 projektów:

Gmina Czarna (pow. łańcucki) – „Zwiększenie bezpieczeństwa w gminie Czarna poprzez budowę monitoringu i oświetlenia w obrębie Zespołu Szkół w Krzemienicy”;

Gmina Lesko – „Wykonanie monitoringu miejskiego w Lesku w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów”;

Gmina Iwierzyce – „Monitoring w trosce o bezpieczeństwo”;

Gmina Miejska Jarosław – „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia”.

Gmina Jedlicze – „Bezpieczne przejścia dla pieszych w mieście Jedlicze”;

Gmina Grodzisko Dolne – „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne poprzez budowę przejścia dla pieszych przy szkole w Grodzisku Górnym”;

Gmina Hyżne – „Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Hyżne wraz z systemem monitoringu”.

Powiat rzeszowski – „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Chmielnik”;

Powiat dębicki – „Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1294R ul. 1 Maja w Dębicy oraz na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1293R Chotowa-Borowa i nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna w miejscowości Głowaczowa”;

Powiat krośnieński – „Modernizacja przejść dla pieszych na terenie powiatu krośnieńskiego”;

W ramach celu szczegółowy nr 2 „Podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania” – 1 projekt:

Powiat Niżański – „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap IV”.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4