Międzypokoleniowe spotkanie upamiętniające losy Zesłańców Sybiru

KATEGORIA: HISTORIA / 5 grudnia 2022

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Międzypokoleniowe spotkanie upamiętniające losy Zesłańców Sybiru odbyło się w poniedziałek (5 grudnia) w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

- Uroczystość, zorganizowana przez wojewodę podkarpackiego oraz Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie, która odbyła się z udziałem przedstawicieli młodego pokolenia, była ważną lekcja historii, przypominającą o ogromie cierpień naszych rodaków - informuje Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Jak podkreśliła wojewoda Ewa Leniart, naszym obowiązkiem jest pielęgnować pamięć o tamtych czasach, a świadectwo Sybiraków – osób mających za sobą wyjątkowo trudne przeżycia – jest formą kształtowania i wychowania młodego pokolenia, natomiast Związek Sybiraków jest swego rodzaju wyznacznikiem pamięci o trudnej historii Polski i Polaków.

Spotkanie, upamiętniające losy zesłańców deportowanych w latach 1940 – 1956 na Sybir i do Kazachstanu, było również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i odznak honorowych. Srebrnymi Krzyżami Zasługi i Medalami „Pro Patria” zostały odznaczone osoby, które wyróżniły się zasługami się na rzecz Związku Sybiraków, szczególną aktywnością w działalności społecznej i charytatywnej oraz kultywowaniem pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.

– Gratuluję osobom, które mogłam – w imieniu Prezydenta RP oraz Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – uhonorować odznaczeniami oraz medalami „Pro Patria”. Są to osoby, które na co dzień w swej działalności wykraczającej poza ramy aktywności zawodowej są związane z kultywowaniem pamięci o Zesłanych na Sybir. Naszym obowiązkiem jest tę pamięć pielęgnować i przekazywać dalej. Niezwykle istotne jest to, aby była zakotwiczona w sercach młodych ludzi – mówiła wojewoda.

W czasie spotkania wspomnieniami dzielili się świadkowie tamtych czasów. Całość uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej i Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie. Swoje wiersze zaprezentowała Teresa Paryna, członek Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele parlamentarzystów, administracji rządowej i samorządowej oraz służb mundurowych.

Red.

Zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4