Zobacz bardzo interesujące debaty FMO w Rzeszowie, Łańcucie i Boguchwale

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 24 stycznia 2023

Fot. FMO

Fundacja Misji Obywatelskiej od kilku miesięcy realizuje projekt Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia? Celem tego zadania jest doprowadzenie do wzrostu zaangażowania mieszkańców Podkarpacia, organizacji pozarządowych i społecznych w życie publiczne i obywatelskie.

Co już udało się osiągnąć

W ciągu ostatniego czasu Fundacja Misji Obywatelskiej zorganizowała debaty m.in. w Boguchwale, Rzeszowie i Łańcucie. W tych dyskusjach udział wzięło blisko 130 osób, co jest ogromnym sukcesem tej młodej organizacji.

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale została zorganizowana debata pt. Podkarpackie Rozmowy. Ekologia i ochrona środowiska a zrównoważony rozwój, a jej czynnymi uczestnikami byli: Robert Pieszczoch – Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Tadeusz Rolnik – ROL-APIS Gospodarstwo Rolno-Pasieczne Agnieszka i Tadeusz Rolnik, Dominik Maziarz – Wspólnota Samorządowa Podkarpacia – Gmina Boguchwała oraz Radny Gminy Boguchwała oraz Wojciech Woźny – ekspert.

Natomiast w środę 7 grudnia ubiegłego roku, na Uniwersytecie Rzeszowskim miała miejsce debata dotycząca dialogu obywatelskiego w województwie podkarpackim. W czasie tej dyskusji podejmowano tematy związane z sektorem pozarządowym, działaniami obywatelskimi, czy też z wyzwaniami jakie czekają społeczeństwo obywatelskie zarówno w tej bliższej, jaki dalszej perspektywie. W gronie panelistów tego spotkania znaleźli się: dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Sabina Południak – Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego, Akademia Innowacji Społecznych, adw. Kamila Korab – Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamila Korab, Dominik Boratyn – Instytut Nauk o Polityce UR oraz Waldemar Ruszel – Instytut Kariery, Przedsiębiorczości i Rozwoju, Biznes System, Stowarzyszenie EWPM.

Z kolei w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie odbyła się debata dotycząca przyszłości powiatu łańcuckiego. Dyskusja dotyczyła bieżącej sytuacji w powiecie oraz wyzwań jakie stoją przed samorządem, przedsiębiorcami i sektorem pozarządowym oraz mieszkańcami. A w tym spotkaniu udział wzięli: Barbara Pilawa-Kraus – Wicestarosta Powiatu Łańcuckiego, Maciej Trojnar – Członek Zarządu Fundacji Jagiellońskiej, Roman Bijak – Bimex Bollhof, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Łańcucie, Wrzesław Żurawski – Architekt Wnętrz, Radny Miasta Łańcut.

Jeżeli interesują Cię wszystkie wymienione wyżej debaty, to są one dostępne w mediach społecznościowych projektu: Podkarpackie Rozmowy. Ekologia i ochrona środowiska a zrównoważony rozwój –TUTAJ; Podkarpackie Rozmowy. Dlaczego potrzebny jest dialog obywatelski? – TUTAJ; Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Łańcuckiego? – TUTAJ.

Fot. FMO

Jaki jest cel projektu?

Jak już zostało to wspomniane na wstępie tego materiału - celem jest wzrost zaangażowania mieszkańców Podkarpacia, organizacji pozarządowych i społecznych w życie publiczne i obywatelskie w regionie. Projekt przewiduje realizację debat w każdym powiecie województwa podkarpackiego.

Podczas tych spotkań przedstawiciele Fundacji Misji Obywatelskiej pytają przedstawicieli władzy, biznesu oraz sektora pozarządowego o to, co zmieniło się w ich społeczności lokalnej, jak również o to, co oni sami chcieliby zmienić w przyszłości. Władze Fundacji mają nadzieję, a nawet pewność, że podjęte dyskusje przyczynią się do znaczących zmian z korzyścią dla ogółu społeczeństwa.

- Fundacja Misji Obywatelskiej powstała z inicjatywy grupy młodych osób mających na celu dobro i rozwój Ojczyzny. Działalność Fundacji opiera się na trzech zasadniczych filarach. Pierwszym filarem jest wymiar społeczny mający aktywizować grupy społeczne, w szczególności dzieci, młodzież, jak również seniorów. Drugim filarem jest działalność Ekspercka w zakresie bezpieczeństwa prawa, ekonomii oraz gospodarki. Z kolei trzeci filar ma wymiar strażniczy, który polega na budowaniu i prowadzeniu mediów obywatelskich - mówi Oskar Jurek, prezes zarządu FMO.

Fundacja Misji Obywatelskiej skupia swoje działania na terenie południowo-wschodniej Polski. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Oprac. Red.

Fot. Fundacja Misji Obywatelskiej

Fot. Fundacja Misji Obywatelskiej

Fot. Fundacja Misji Obywatelskiej

Fot. Fundacja Misji Obywatelskiej

Fot. Fundacja Misji Obywatelskiej

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4