Kolejny mural w centrum Rzeszowa. Tym razem na ścianie galerii handlowej

KATEGORIA: KULTURA / 23 marca 2019

Fot. Paweł Bialic

Na ścianie nowej, dobudowywanej właśnie części Centrum Handlowego Center Park przy al. Piłsudskiego powstaje kolejny w Rzeszowie mural. Jego autorem jest pochodzący z Sanoka Arkadiusz Andrejkow - znany twórca street artu, absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nowy mural ma być nietypowy, bo powstaje jako reklama. Na razie oczom przechodniów zza rusztowania ukazują się trzy twarze mężczyzn z kuflami.

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

W najbliższych planach artysty jest ozdobienie ściany budynku przy ul. Lenartowicza. Powstanie tam mural z wizerunkiem siatkarzy i podpisami kibiców Asseco Resovii. Ma być gotowy początkiem kwietnia.

Niedawno Andrejkow wykonał wielki mural na fasadzie budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Naruszewicza. Nawiązuje on do specyfiki działalności miejskiej spółki i przedstawia m.in. dziewczynki nabierające wodę ze studni.

Wcześniej, też na zlecenie MPWiK, artysta wykonał murale na kilkunastu studzienkach kanalizacyjnych na bulwarach w pobliżu hali Podpromie. Czternaście murali przedstawia twarze wybitnych postaci z kręgu kultury związane z Podkarpaciem, m.in.: Tadeusza Nalepy, Tomasza Stańko, Tadeusza Kantora, Jerzego Grotowskiego, Józefa Szajny, Wandy Siemaszkowej. Murale zostały tam odtworzone, bo te które powstały kilka lat temu w czasie remontu studni musiały zostać zamalowane.

Arkadiusz Andrejkow jest również autorem muralu na ścianie przychodni przy ul. Hoffmanowej, przedstawiającego dziewczynkę ze słuchawkami.

W ubiegłym roku w Śródmieściu Rzeszowa powstały z kolei dwa inne murale. Jeden, przy ul. płk. Lisa-Kuli przedstawia scenę z planu filmowego „W samo południe” i jest hołdem dla Freda Zinnemanna, wybitnego reżysera urodzonego w Rzeszowie. Drugi przy ul. Kopernika poświęcony jest Irenie Sendler, która podczas okupacji niemieckiej w Warszawie ocaliła ok. 2500 żydowskich dzieci. Wykonawcą obu tych murali jest artysta Kamil Kuzko, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4