Rusza projekt ekologiczny. Skorzystają najmłodsi mieszkańcy Trzebowniska

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 21 września 2023

Fot. Urząd gminy Trzebownisko

Władze gminy Trzebownisko podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji projektu związanego z edukacją ekologiczną. Skorzystają z niego najmłodsi mieszkańcy gminy.

Zielona edukacja

Gmina Trzebownisko włącza się do akcji edukacyjnej zachęcającej społeczeństwo do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego, czy ciepła systemowego. Przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tej podrzeszowskiej gminie realizowany będzie projekt „Zielona edukacja w Gminie Trzebownisko”.

Umowa w sprawie dofinansowania projektu „Zielona edukacja w Gminie Trzebownisko” została niedawno podpisana przez Lesława Kuźniara, wójta gminy Trzebownisko i prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adama Skibę.

Kwota dotacji wynosi 150 tys. zł co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych zadania. Całkowity koszt realizacji wynosi 166 tys. zł z czego 16 tys. zł pokrywa budżet gminy Trzebownisko.

Kupią sprzęt, odwiedzą firmy

Projekt ma na celu promowanie i upowszechnianie w ciekawy sposób wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Trzebownisko.

- Nie ma dolnej granicy wieku, aby wdrażać edukację ekologiczną - podkreślają przedstawiciele gminy Trzebownisko.

W ramach projektu zostanie zakupiona i założona instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 x 5,33 kWp, która będzie służyć do celów edukacyjnych, dzięki umiejscowieniu jej na dachu budynku szkoły, skierowana w różne kierunki świata (wschód, południe, zachód). Podczas obserwacji, młodzież będzie mogła poznać specyfikę działania OZE, porównywać efektywność produkcji energii oraz prowadzić własne obserwacje, analizy i porównania podczas organizowanych warsztatów.

Zakupiony zostanie także wiatrak o mocy 2,0 kWh, wykorzystujący energię wiatrową do produkcji energii elektrycznej. Tak jak w przypadku instalacji fotowoltaicznej, można uzyskać szereg statystyk pokazujących wpływ wiatru na ilość wyprodukowanej energii. Niewątpliwą zaletą tego źródła jest to, że może działać w nocy, w przeciwieństwie do instalacji fotowoltaicznej.

- Ponadto, w projekcie zaplanowano mnóstwo szkoleń i warsztatów w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, w których wezmą udział wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Gminy Trzebownisko - informują władze Trzebowniska.

Uczniowie w ramach projektu będą poszerzać swoją wiedzę również podczas organizowanych wyjazdów. Zaplanowano wycieczki m.in. do Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”, firmy MLSystem oraz Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie, gdzie młodzież kształci się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dodatkowo, w Zespole Szkół nr 1 w Stobiernej powstanie pracownia, która zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne (m.in.: modele domków wyposażonych w instalację fotowoltaiczną z ładowarką baterii, power banki, modele zabawek OZE), dzięki którym w praktyczny sposób uczniowie przyswoją niezbędną wiedzę.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4