Ważna decyzja w sprawie Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej

KATEGORIA: ZDROWIE / 15 kwietnia 2024

Wizualizacja Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej według zwycięskiej koncepcji Pracowni Atelier Tektura. Widok z lotu ptaka
Fot. Pracownia Atelier Tektura/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Jest pozytywna decyzja o celowości inwestycji (tzw. OCI) dla Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej, które ma powstać przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. To największe przedsięwzięcie w ochronie zdrowia planowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Ocenę Celowości Inwestycji (OCI) wydaje Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z przepisami przyszłe kontraktowanie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w nowych specjalnościach pediatrycznych, zależeć będzie właśnie od posiadania pozytywnej opinii o celowości inwestycji. Środki publiczne mogą wspierać wyłącznie te przedsięwzięcia inwestycyjne, które odpowiadają istniejącym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym.

- To największe wyzwanie przed nową kadencją samorządu województwa. Bardzo cieszę się, że kolejny etap za nami. Budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej jest dla nas priorytetem. Chcąc myśleć kompleksowo o rozwoju województwa musimy mocno inwestować w najmłodsze pokolenia. Troska o ich zdrowie jest rzeczną najważniejszą – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Jako przedsięwzięcie strategiczne o wartości przekraczającej 50 mln zł, projekt PCMD podlegał ocenie ministerstwa. - Poza wymaganą formalnością to potwierdzenie, że zainicjowana i opracowana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego inwestycja w leczenie podkarpackich dzieci stanowi bezwzględną potrzebę i priorytet regionu. Fundamentem pozytywnej OCI było ujęcie potrzeby budowy PCMD we wszystkich dokumentach strategicznych dla ochrony zdrowia, o co zadbał samorząd województwa - tłumaczy Tomasz Leyko, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Jak podkreśla rzecznik, już od 2017 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego konsekwentnie zmierza do budowy PCMD. To wtedy wniósł tę potrzebę do „Priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej” zatwierdzanych przez wojewodę. W 2018 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego swoją uchwałą wyraził wolę jego utworzenia, równolegle rozwijając posiadaną infrastrukturę pediatrii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2. Ujęto tę inwestycję w Strategii Województwa, a na wniosek samorządu wpisano do Wojewódzkiego Planu Transformacji, zatwierdzanego przez ministra zdrowia i ogłaszanego przez wojewodę.

Po negocjacjach z Komisją Europejską udało się wpisać inwestycję jako projekt kluczowy do finansowania w nowej perspektywie finansowej, ale tylko w zakresie zgodnym z jej kierunkami dla zdrowia tj. opieki ambulatoryjnej, specjalistycznej i tzw. „szpitala jednego dnia”.

Opracowano też szczegółową koncepcję rozwoju pionu pediatrycznego szpitala, na podstawie której w konkursie (zgłosiły się w nim pracownie architektoniczne z całej Europy) wyłoniono koncepcję architektoniczną. - Mamy gotową dokumentację i pozwolenie na budowę, jesteśmy przed ogłoszeniem przetargu na prace budowlane - dodaje Leyko. Wartość inwestycji to 630 mln zł, co czyni ją dotychczas największą w podkarpackiej ochronie zdrowia.

Procedura zabiegania o środki z budżetu państwa na wydatki kwalifikowalne trwa od zeszłego roku. Rozpoczęło ją jeszcze poprzednie kierownictwo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. - Pani wojewodzie Teresie Kubas-Hul przekazaliśmy kompleksową informację o projekcie oraz o potrzebach pediatrii na Podkarpaciu i poprosiliśmy o kontynuację wsparcia dla naszej inicjatywy w ministerstwach polityki regionalnej i finansów. W efekcie uzyskaliśmy zgodę na to, by z już udostępnionej dla województwa puli środków z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji w ramach nowego programu regionalnego zwiększyć limit na projekt samorządu województwa „Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej” z 95 mln zł do 142 mln zł - informuje Tomasz Leyko.

Rzecznik tłumaczy, że realizacja tak dużego przedsięwzięcia przez Samorząd Województwa Podkarpackiego będzie jednakże wymagała jeszcze dodatkowego wsparcia z budżetu państwa w zakresie wydatków niekwalifikowalnych czyli szczególnie na oddziały szpitalne, bloki operacyjne i SOR dla dzieci. - Budżet samorządu województwa finansuje większość inwestycji oraz zakupów w aż 13 wojewódzkich placówkach służby zdrowia i nie udźwignie samodzielnie całości finansowania tego przedsięwzięcia. Musimy pozyskać środki zewnętrzne, dlatego zwracamy się z apelem do Ministerstwa Zdrowia, licząc na przychylność i dalsze wsparcie, szczególnie, że polskie lecznictwo stacjonarne nie może liczyć na finansowanie ze środków unijnych, jak to było w poprzedniej perspektywie finansowej - wyjaśnia Tomasz Leyko.

PCMD będzie stanowić główny ośrodek diagnozy, terapii i leczenia specjalistycznego dla 400 tys. dzieci i młodzieży. Ma dostosować warunki dla pediatrii do obowiązujących standardów, uzupełnić deficyty, odpowiedzieć na potrzeby dzieci i ich rodziców oraz trendy medyczne, szczególnie w ambulatoryjnym lecznictwie specjalistycznym, jednego dnia i opieki koordynowanej. PCMD ma pozwolić na rozszerzenie poradni, utworzenie pracowni diagnostycznych, rozwój zakresów klinicznych i bazy łóżek dziennych, rozbudowę bloku operacyjnego dla dzieci, dziecięcego SOR-u i OIOM-u. - Perspektywa wydzielonego szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci może napawać optymizmem szczególnie mieszkańców Rzeszowa, w którym 200 tysięcy mieszkańców zaopatruje ciągle tylko jeden SOR - podsumowuje rzecznik.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4