Uniwersytet Rzeszowski we współpracy z UNHCR. List intencyjny podpisany

KATEGORIA: EDUKACJA / 15 maja 2024

Fot. Michał Święcicki/Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski będzie współpracował z urzędem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych Do Spraw Uchodźców (UNHCR). We wtorek (14 maja) podpisano list intencyjny w tej sprawie. UR i UNHCR mają wspierać się wzajemnie w działalności badawczej oraz promocji.

Współpraca UR i UNHCR

List intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim i UNHCR podpisano we wtorek 14 maja. W spotkaniu z tej okazji wzięli udział rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek oraz Yolanda Ines Zapata Henry, dyrektorka Biura Terenowego UNHCR ds. Uchodźców w Rzeszowie.

- W ramach projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości, realizowanego przez naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego została nawiązana współpraca z UNHCR, która w konsekwencji pozwoliła na nawiązanie współpracy między uczelnią a UNHCR - przekazał UR.

- Obecnie w Polsce przebywa prawie milion uchodźców z Ukrainy, w większości kobiet i dzieci, co stanowi około 2,5% całkowitej populacji Polski. UNHCR koordynuje działania organizacji w ramach Regionalnego Planu Reagowania na Sytuację Uchodźców na Ukrainie (RRP) w Polsce, z których większość to organizacje polskie. UNHCR wspiera rząd Polski w zapewnieniu dostępu do terytorium, statusu prawnego i dokumentacji oraz dostępu do praw uchodźców - informuje UNHCR.

Fot. Michał Święcicki/Uniwersytet Rzeszowski

Jakie obszary współpracy?

Współpraca między UNHCR a Uniwersytetem Rzeszowskim będzie obejmować następujące obszary:

- Wspieranie działań badawczych i dialogu publicznego mających na celu poprawę warunków ochrony i rozwiązań oraz polityk publicznych, między innymi dla uchodźców w województwie podkarpackim;

- Opracowanie nowych treści akademickich związanych z ochroną i rozwiązaniami dla uchodźców, bezpaństwowców, osób wewnętrznie przesiedlonych w ramach istniejących lub nowo utworzonych kursów, programów studiów magisterskich, szkół letnich i innych formatów akademickich;

- Zwiększanie świadomości i zaangażowania społeczności akademickiej poprzez udział w wydarzeniach informacyjnych, publicznych kampaniach informacyjnych, wystawach, imprezach okolicznościowych poświęconych m.in. ochronie i rozwiązaniom dla uchodźców, międzynarodowemu prawu uchodźczemu, prawom człowieka;

- Promowanie konkretnych form zaangażowania studentów i młodych profesjonalistów w dziedzinie ochrony i rozwiązań dotyczących uchodźców w programy wdrażane i/lub wspierane przez UNHCR i partnerów na Podkarpaciu i w Polsce;

- Promowanie równości płci i wspieranie grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności kobiet i mniejszości etnicznych wśród uchodźców, poprzez oferowanie możliwości odbycia stażu, stypendium.

Wokul

Fot. Michał Święcicki/Uniwersytet Rzeszowski

Fot. Michał Święcicki/Uniwersytet Rzeszowski

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4