W środę w Rzeszowie seminarium o przyszłości podkarpackich miast

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 21 maja 2024

Fot. Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR

W środę 22 maja 2024 r. o godzinie 10:00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (al. Łukasza Cieplińskiego 4, II piętro) odbędzie się seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie podkarpackim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich”.

Organizatorami spotkania są Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, a partnerami merytorycznymi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich i Związek Województw RP.

Będzie ono poświęcone zagadnieniom dotyczącym kategoryzacji miast ze względu na rolę w systemie osadniczym kraju.

- Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną wyniki badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego, co będzie punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak skuteczniej odpowiadać na indywidualne potrzeby rozwojowe miast przy uwzględnieniu roli, jaką pełnią one w regionie - zapowiada Krzysztof Winiarski z Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR.

Przedstawione zostaną także następstwa aktualnych trendów rozwojowych poszczególnych miast dla kierunków zmian całego układu m.in.: oddziaływanie na rozwój całego regionu. Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zaprezentują również wstępne założenia aktualizacji polityk rozwojowych kraju.

Wydarzenie skierowane jest głównie do przedstawicieli samorządów terytorialnych z województwa podkarpackiego oraz podmiotów kształtujących politykę regionalną.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny: Link do rejestracji: https://forms.gle/hXvhxMbib69xfypC9

Więcej informacji na stronie: https://obserwatorium.miasta.pl/zapraszamy-na-seminarium-regionalne-w-rzeszowie-debata-o-rozwoju-miast-w-wojewodztwie-podkarpackim/

Red.

Fot. Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4