130 mln zł dla MPWiK w Rzeszowie. Zmodernizują kanalizację i oczyszczalnię

KATEGORIA: INWESTYCJE / 20 czerwca 2024

Fot. MPWiK w Rzeszowie

Rzeszowski MPWiK zdobył rekordowy grant na prawie 130 mln zł. Dzięki temu możliwa będzie duża modernizacja głównej magistrali wodociągowej i rozbudowa kanalizacji sanitarnych w mieście.

Umowę na blisko 130 milionów złotych dofinansowania inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) dla rzeszowskiego MPWiK-u podpisali 18 czerwca w Warszawie prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek wraz z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Marcinem Lewandowskim.

- Tak wysoki grant jest efektem bardzo dobrze napisanego wniosku - mówił prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. - Wniosek rzeszowskiego MPWiK uzyskał najwyższą punktację w kraju pokonując takie miasta jak Warszawa, Poznań, czy Zamość. Jednocześnie rzeszowski wniosek jest drugim po Warszawie tego typu projektem w Polsce, jeśli chodzi o wartość planowanych inwestycji.

Fot. Urząd Miasta Rzeszowa

Najważniejsze zadania, które zrealizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji to znaczne zwiększenie wydajności rzeszowskiej oczyszczalni ścieków oraz modernizacja głównej magistrali wodociągowej. NFOŚiGW dofinansuje właśnie te przedsięwzięcia.

Całkowity koszt rzeszowskiego projektu to 226 mln zł brutto, a otrzymane dofinansowanie w wysokości 129,5 mln zł stanowi 70 procent wartości netto.

Zaplanowane działania mają zwiększyć wydajność miejskiej kanalizacji o 25 procent. Jest to niezbędne bo liczba mieszkańców miasta stale rośnie.

- Planowane przez nas inwestycje są niezbędne dla zabezpieczenia potrzeb dynamicznie rozwijającego się miasta – mówi Marcin Lewandowski, prezes MPWiK Rzeszów sp. z o.o. - W pierwszej kolejności chcemy rozpocząć konieczne inwestycje w oczyszczalni ścieków. Prace potrwają tam do 2027 roku. W latach 2026-2028 planujemy przeprowadzenie bezwykopowej modernizacji głównej magistrali wodociągowej.

MPWiK w ranach planowanego projektu planuje także m. in. budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Tarnowskiej, Miłocińskiej, Warszawskiej oraz łącznika drogowego pomiędzy ul. Warszawską i Lubelską. Planowana instalacja ma odbierać ścieki z terenów położonych w północno-zachodniej części Rzeszowa.

Red.

Fot. Urząd Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4