Jak obniżyć koszty energii? Podkarpackie Centrum Medyczne znalazło receptę

KATEGORIA: GOSPODARKA / 9 lipca 2024

Fot. Materiały prasowe

Jak obniżać koszty energii w placówkach ochrony zdrowia? Ważny krok w kierunku poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w województwie wykonało Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie, placówka podległa Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podpisana została umowa między Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie a firmą IEN Energy, która wygrała przetarg na dostawcę energii elektrycznej dla 17 placówek medycznych z terenu województwa podkarpackiego. Zmiana dostawcy przyczyni się do obniżenia kosztów energii elektrycznej szpitali i innych podmiotów leczniczych, co przełoży się na poprawę ich efektywności.

W spotkaniu, które odbyło się 4 lipca (czwartek) uczestniczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Mariola Zajdel-Ostrowska, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia UWMP.

Gwałtowny wzrost kosztów energii elektrycznej nie ominął placówek medycznych, dlatego ich przedstawiciele zostali zmuszeni do poszukiwania rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów.

Dużym wsparciem w tej kwestii dla jednostek świadczących usługi medyczne jest uczestnictwo w programie pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie scentralizowanej platformy zakupowej” współfinansowanym z budżetu Województwa Podkarpackiego.

– Program zakłada m.in. uczestnictwo podmiotów leczniczych z terenu województwa podkarpackiego i jednostek podległych samorządowi województwa we wspólnych postępowaniach przetargowych, czego efektem jest obniżenie cen jednostkowych przy dużej ilości i wartości zamówień oraz zachowaniu wysokiej jakości dostarczanych materiałów, w tym medycznych – wyjaśnia Krzysztof Bałata, dyrektor Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie. – W ramach programu Podkarpackie Centrum Medyczne realizuje wspólne przetargi dla 12 podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego i kilku szpitali powiatowych. W 2023 roku w porównaniu do 2020 roku nastąpił ponad dwukrotny wzrost wartości umów zawieranych w wyniku wspólnych postępowań, z 61,8 mln zł do ponad 128 mln zł. Dołączają się do nich także coraz częściej inne podmioty lecznicze z województwa podkarpackiego.

Fot. Materiały prasowe

Podkarpackie Centrum Medyczne w ramach Programu realizowanego w latach 2020-2023 zaoszczędziło ponad 35 mln zł przy 63 przeprowadzonych wspólnych postępowaniach przetargowych.

Nowy dostawca energii

– Firma IEN Energy wyłoniona w przetargu przeprowadzonym w ramach platformy zakupowej Centrum Usług Wspólnych wdrożonej przez Podkarpackie Centrum Medyczne złożyła najkorzystniejszą ofertę z pośród 5 podmiotów biorących udział w postępowaniu. Różnica między najkorzystniejszą ofertą a najdroższą wynosiła 25 mln zł. Uzyskana oszczędność stanowi ponad 2,6 mln zł. Jest to różnica wyliczona pomiędzy ceną za 1 kWh z poprzedniego postepowania a ofertą z najkorzystniejszą wartością – mówi Krzysztof Bałata.

Przedsiębiorstwo energetyczne IEN Energy sp. z o.o. funkcjonujące na rynku od 2013 roku jako dobrze prosperująca spółka obrotu świadcząca innowacyjne usługi dotychczas niespotykane na polskim rynku energii, głównie w obszarze OZE i Klastrów Energii.

Centrum Usług Wspólnych działające przy Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie istnieje na zasadzie grupy zakupowej łączącej wszystkich zamawiających. Poprzez uzyskanie „efektu skali” (duża liczba podmiotów działających razem przyczynia się do zwiększenia liczby usług, które w rezultacie powodują zmniejszenie kosztów całościowych) jest w stanie uzyskać korzystne warunki zakupowe przy zachowaniu obecnych, wysokich standardów jakości.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4