Zobacz wystawę XXII Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych w WDK

KATEGORIA: KULTURA / 17 kwietnia 2024

Fot. Monika Zając-Czerkies/WDK

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza na wystawę XXII Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych organizowanych pod patronatem pod patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców dla kół, klubów i grup fotograficznych działających na Podkarpaciu.

Wernisaż odbył się 12 kwietnia br. Na tegoroczną edycję Konfrontacji wpłynęło 376 zdjęć wykonanych przez 138 fotografików i fotografów z 19 podkarpackich kół, klubów i grup fotograficznych oraz stowarzyszeń artystycznych.

- Ekspozycja z udziałem fotografików naszego regionu prezentuje dorobek twórczy Podkarpacia a Konfrontacje kolejny raz są okazją porównania umiejętności artystów fotografii i miłośników tej dyscypliny sztuki - mówi Adam Kus z WDK.

Wystawa będzie czynna w Galerii WDK do 30 kwietnia br.

Red.

Fot. WDK

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4