„Uchodźcy, migranci i my”. W czwartek interesujące spotkanie w WiMBP

KATEGORIA: KULTURA / 10 lipca 2024

Dr. Nauk społecznych Rafał Cekiera.
Grafika: WiMBP w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza w czwartek 11 lipca, na spotkanie z dr. Nauk społecznych Rafałem Cekierą pt. „Uchodźcy, migranci i my”. Rozmowę z socjologiem poprowadzi znany rzeszowski dziennikarz Grzegorz Boratyn. Spotkanie odbędzie się o godz. 17.00, w budynku WiMBP przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie. Wstęp jest bezpłatny.

Rafał Cekiera – dr nauk społecznych, Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: socjologia migracji, kultury i religii. Autor m. in. książek: „O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych” (NOMOS, 2014), „Emigracja jako doświadczenie Studium na przykładzie migrantów powrotnych do województwa śląskiego” (wraz z J. Kijonką, M. Żak, Wyd. UŚ 2022), czy „Uchodźcy, migranci i Kościół katolicki. Polska debata migracyjna po 2015 roku w kontekście nauczania Kościoła katolickiego” (Więź, 2022). Publikował w czasopismach naukowych i prasie popularnej (m. in. w „Znaku”, „Charakterach”, „Więzi” czy „W drodze”).

Bohater czwartkowego spotkania w WiMBP jest laureatem nagrody Marszałka Senatu RP w konkursie na najlepszy materiał prasowy poświęcony emigrantom (2013). Zwycięzca konkursu czasopisma „Przegląd Socjologii Jakościowej” na najlepsze zdjęcie socjologiczne roku (2019). Odbywał półroczne zagraniczne staże naukowe na Szent István Egyetem w Gödöllő (Węgry) oraz Univerzita Palackého w Ołomuńcu (Czechy). Współpracował także z Univerzita Komenskeho w Bratysławie, Słowacja (2014), Ostravská Univerzita v Ostravě, Republika Czeska (2015) czy Evangelische Hochschule Darmstadt, Niemcy (7-13.04.2024).

Wygłaszał swoje referaty na wielu konferencjach krajowych oraz w Belgii, Czechach, Hiszpanii, Niemczech Portugalii, Włoszech i na Węgrzech. Organizator cyklicznych seminariów naukowych „Wendelinaria” w Rudzicy na Śląsku Cieszyńskim. Producent i współscenarzysta filmu dokumentalnego „Szczęśliwe miejsce, które ma poetę” (2019).

Oprac. Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4