Rzeszowskie miejskie łąki już kwitną. Na Lisiej Górze i bulwarach nad Wisłokiem

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 18 czerwca 2021

Łąka kwietna w Parku Kultury i Wypoczynku
Fot. Urząd Miasta Rzeszowa

W Parku Kultury i Wypoczynku oraz w rejonie rezerwatu przyrody Lisia Góra zakwitły przygotowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie łąki kwietne.

- Łąki powstały dla zachowania i wzbogacenia bioróżnorodności flory i fauny naszego miasta. Stanowią ostoję dla ponad 30 gatunków roślin jednorocznych i wieloletnich oraz są bazą pokarmową dla owadów, ptaków, gadów i drobnych ssaków – mówi Aleksandra Wąsowicz-Duch, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.

Warto podkreślić, że łąki kwietne są bardzo cennym elementem kształtującym lokalny mikroklimat. Zapobiegają tworzeniu tzw. „wysp cieplnych”, stanowią rezerwuary wody opadowej w glebie i ograniczają jej parowanie. Stanowią ważny element w walce ze smogiem, dzięki wysokiej absorbcji pyłów zawieszonych.

- Łąka kwietna to możliwość bliższego obcowania z naturą, poznania rzadkich gatunków fauny i flory. Pachnące i kolorowe kwiaty, zioła, kolorowe owady czy śpiewające ptaki, to niezapomniane wrażenia estetyczne, sensoryczne i terapeutyczne – wylicza Aleksandra Wąsowicz-Duch.

Miejskie łąki kwietne powstały nad Wisłokiem. Pierwsza z nich znajduje się w Parku Kultury i Wypoczynku, druga w rejonie rezerwatu przyrody Lisia Góra. Wśród roślin, które tworzą miejskie łąki kwietne są m.in. koniczyna łąkowa, dziurawiec zwyczajny, len trwały, złocień właściwy, lebiodka pospolita, firletka poszarpana, jaskier ostry, mydlnica lekarska, dzwonek rozpierzchły i rzeżucha łąkowa.

- W planach jest realizacja kolejnych łąk, których lokalizacje będą niespodzianką dla mieszkańców naszego miasta - zapowiadają miejscy urzędnicy.

Red.

Łąka kwietna przy rezerwacie przyrody Lisia Góra
Fot. Urząd Miasta Rzeszowa

Fot. Urząd Miasta Rzeszowa

Fot. Urząd Miasta Rzeszowa

Fot. Urząd Miasta Rzeszowa

Fot. Urząd Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4