Rzeszów będzie neutralny klimatycznie? Znamy wynik panelu obywatelskiego

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 21 lutego 2024

Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Grupa 60 mieszkańców mająca stanowić reprezentację całego miasta, wskazała w ramach panelu obywatelskiego, co ratusz powinien zrobić, by osiągnąć neutralność klimatyczną w Rzeszowie. Chodzi o rozwiązania w energetyce i transporcie. Co to za wskazania i jakie są szanse na ich wdrożenie?

Panel Klimatyczny

Stolica Podkarpacia jako jedno z pięciu polskich miast bierze udział w projekcie „100 miast neutralnych dla klimatu i inteligentnych do 2030 roku”. Rzeszowski Panel Klimatyczny, to inicjatywa, która wystartowała w Rzeszowie jesienią zeszłego roku wzorem innych dużych miast. W skrócie chodziło o wyłonienie spośród chętnych mieszkańców grupę osób, która miała stanowić „miasto w pigułce” pod kątem miejsca zamieszkania, wieku, płci czy wykształcenia. Tematem panelu było to, jak Rzeszów powinien dążyć do neutralności klimatycznej i ograniczać emisję dwutlenku węgla.

W panelu wzięło udział 60 losowo wybranych mieszkańców, którzy wcześniej zadeklarowali chęć udziału w projekcie. Panel składał się z pięciu spotkań, za które uczestnicy otrzymali wynagrodzenie w wysokości 600 zł brutto. Na początku uczestnicy słuchali prezentacji ekspertów z dziedziny ochrony środowiska, reprezentantów organizacji pozarządowych i przedstawicieli miasta. Wyposażeni w tę wiedzę paneliści przygotowali rekomendacje dotyczące energetyki i transportu w mieście. Za organizację panelu odpowiadała Fundacja Pole Dialogu, która otrzymała za to 250 tys. zł z budżetu Rzeszowa. Kwota ta wzbudzała pewne dyskusje wśród rzeszowskich radnych.

O szczegółach tego co udało się wypracować podczas Rzeszowskiego Panelu Klimatycznego poinformował niedawno prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek w towarzystwie Agnieszki Buczyńskiej, posłanki i minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego

- Mieliśmy cudowną drużynę panelistów, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i bardzo się zaangażowali, poświęcając swój czas i energię wypracowując podczas spotkań rekomendacje na rzecz naszego miasta - powiedział prezydent Fijołek.

Minister Buczyńska stwierdziła, że mieszkańcy zajęli się ważnym tematem jakim jest dochodzenie do neutralności klimatycznej.

- To świadectwo tego, że możemy wypracowywać rozwiązania dla miasta z udziałem mieszkańców, które są poparte analizami. To co zostało zarekomendowane, zostanie wpisane w strategię rozwoju miasta - mówiła Agnieszka Buczyńska, podkreślając, że udział w panelu wyzwolił w uczestnikach większe zainteresowanie tym w jakim kierunku idzie rozwój miasta.

Fot. Maciej Terpiński

Co udało się wypracować?

Rzeszowski Panel Klimatyczny wypracował łącznie 51 rekomendacji, które zostały zaproponowane przez biorących udział w projekcie ekspertów, ale też samych mieszkańców. W dziedzinie energetyki wskazano potrzebę zmniejszania zapotrzebowania na energię zarówno budynków miejskich, jak i prywatnych. Rzeszów zdaniem panelistów powinien również korzystać z dorobku uczelni wyższych w dziedzinie energetyki, podpatrywać dobre rozwiązania z innych miast oraz wspierać firmy stawiające na zieloną energię.

Oprócz tego miasto powinno skupić się na kampanii informacyjnej uwrażliwiającej mieszkańców na konieczność oszczędzania i poszanowania energii elektrycznej i cieplnej.

Wśród konkretnych rekomendacji na pierwszym miejscu pojawił się postulat stworzenia systemu magazynowania energii. Oprócz tego są postulaty, które raczej niczym nie zaskakują, bo mowa o stawianiu instalacji fotowoltaicznych na budynkach, przystankach autobusowych czy częściach ulic albo większym nacisku na termomodernizację miejskich budynków.

Ciekawiej robi się w przypadku rekomendacji dotyczących transportu publicznego. Tutaj paneliści najczęściej wskazywali na potrzebę rozbudowy infrastruktury rowerowej, rozwijanie systemu zachęt do korzystania z transportu publicznego, ale też tworzenie strategii i kompleksowe planowanie transportu, budowę parkingów Park & Ride oraz zmiany w ofercie biletów komunikacji miejskiej.

Wśród konkretnych rekomendacji znalazła się budowa pierścienia drogowego wokół Rzeszowa (szczególnie obwodnicy południowej), by wyprowadzić tranzyt z miasta, tworzenie węzłów przesiadkowych łączących różne środki transportu, czy pilotaż stref małego ruchu w centrum miasta i częściach osiedli. Co ciekawe, wśród rekomendacji nie ma utworzenia w Rzeszowie Strefy Czystego Transportu.

Do tego paneliści wskazywali na potrzebę kupowania zeroemisyjnych autobusów, zwiększenie częstotliwości kursów komunikacji miejskiej, wprowadzenie bardziej atrakcyjnej oferty biletów miejskich, np. biletów 3-godzinnych, rocznych lub półrocznych w atrakcyjnych cenach, rozszerzenie oferty dotyczącej łączenia biletów autobusowych i kolei podmiejskiej.

Oprócz tego poprawie powinna ulec infrastruktura dla rowerzystów. Mowa tu o budowie stojaków rowerowych przy przystankach autobusowych, zakładach pracy, szkołach. Padł też postulat podwojenia liczby tras rowerowych do 2030 roku.

Co dalej?

Co stanie się teraz z rekomendacjami Rzeszowskiego Panelu Klimatycznego? To wyjaśniał pełnomocnik prezydenta ds. innowacji i rozwoju Krzysztof Stańko.

- Będziemy dzielić te rekomendacje na mniejsze części czyli tzw. kamienie milowe i systematycznie informować o stanie ich realizacji, tak by na bieżąco wskazywać co uda się zrealizować szybko, a co zajmie więcej czasu - stwierdził Stańko.

Miasto w dążeniu do neutralności klimatycznej chce sięgnąć po środki Unii Europejskiej. Pomocne ma być również uczestnictwo w programie Net Zero Cities. Część propozycji wskazanych przez panel ma trafić także do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP), który pozwoli na pozyskanie pieniędzy z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

- W imieniu swoim, ale całej administracji całego naszego miasta deklaruje, że pakiet rekomendacji przygotowanych przez naszych panelistów będziemy realizować. Znajdzie to odzwierciedlenie w naszych działaniach, w zmianach organizacyjnych jak i oczywiście budżecie miasta - zapewniał prezydent Fijołek.

Z raportem podsumowującym Rzeszowski Panel Klimatyczny można zapoznać się TUTAJ.

Wokul

Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4