Otwarto Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne. Pierwsze w Rzeszowie

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 28 marca 2024

Fot. Maciej Terpiński

W środę (27 marca) przy ul. Sucharskiego zostało uroczyście otwarte Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. To pierwsza tego typu placówka w Rzeszowie. Koszt tej inwestycji to ponad 7,3 mln zł.

Misją Centrum ma być to, aby osoby z umiarkowanym, a nawet znacznym stopniem niepełnosprawności mogły tam funkcjonować w sposób zbliżony do osób pełnosprawnych.

– To miejsce jest efektem wspólnej pracy wielu różnych instytucji i środowisk. Cieszę się bardzo, że powstało. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili, w tym również Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej, które tę inwestycję dofinansowało - podkreślał Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. - Centrum oferuje warunki na miarę XXI wieku.

W całym regionie jest tylko 7 tego typu placówek. - Pierwszy raz zaprosiliśmy tu Państwa jesienią 2022 roku i w ogrodzie opowiadaliśmy, co planujemy. Czas biegnie szybko, budowa przeprowadzona przez firmę Texom przebiegła sprawnie i dzisiaj możemy Państwa przywitać w fantastycznym Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym – mówiła Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa. - To co trzeba tu podkreślić - jest to miejsce nie tylko dla osób starszych, ale dla osób dorosłych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Nowy budynek przy ul. Sucharskiego ma 652 m kw. powierzchni użytkowej. Powstał w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej. W COM znajdują się 4 jednoosobowe pokoje. – Piękne, przestrzenne, wszystko w fantastycznych kolorach – podkreślała wiceprezydent Stachowska.

- Mamy wielką kuchnię, której wyposażenia i zaplecza mogłaby nam pozazdrościć niejedna restauracja. W części dziennej są m.in. pokoje do rehabilitacji, pokoje do wyciszenia, pielęgnacyjny, gdzie panie opiekunki mierzą ciśnienie i uczą naszych podopiecznych codziennego funkcjonowania – mówiła Agnieszka Szlęzak, dyrektor Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

– Pensjonariusze będą tu mieli zapewnione usługi medyczne, a także możliwość rozwijania swoich kompetencji życiowych, co jest kluczowe dla ich samodzielności, ale też i poczucia przynależności do społeczeństwa – oceniła wojewoda podkarpacki Teresa Kubas Hul. - Cieszę się, że z budżetu państwa na ten cel zostało przeznaczone ponad 3 mln zł. Z równie dużą satysfakcją chcę poinformować, że w 2024 r na koszty funkcjonowania tej placówki przeznaczamy ponad 889 tys. zł.

Prezydent Rzeszowa zadeklarował, że ze wsparciem finansowym tworzone będą kolejne takie miejsca. Wiceprezydent Stachowska dodała, że ważne są finanse i warunki, ale najważniejsze jest to, że przy tym wszystkim dyrektor centrum „udało się skompletować cudowny personel, który odda swoje serce podopiecznym”.

Obiekt poświęcił ks. Piotr Potyrała, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie jest przeznaczone dla pełnoletnich osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dla 4 osób z możliwością okresowego pobytu całodobowego oraz dla 16 osób z możliwością pobytu dziennego.

Red.

Zdjęcia: Maciej Terpiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4