Będzie więcej pieniędzy z Programu „Aktywny Maluch 2022 - 2029”

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 11 maja 2024

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Decyzją ministra rodziny, pracy i polityki społecznej program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” otrzymał nową nazwę „Aktywny Maluch 2022 - 2029”. Zwiększone zostały kwoty dofinansowania. O szczegółach mówiono w piątek (10 maja) na konferencji w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

- To nie tylko zmiana nazwy programu, ale także wprowadzenie bardzo korzystnych warunków dla samorządów - podczas konferencji prasowej podkreślała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki. - Do tej pory na jedno tworzone miejsce pracy przeznaczaliśmy 35 862 zł a po zmianie 57 528 zł. Ale to nie wszystko. Wcześniej do tej kwoty 35 862 zł doliczany był podatek VAT i samorząd musiał sam znaleźć pieniądze we własnym budżecie, żeby go pokryć. Zmiana, która została wprowadzona końcówką kwietnia bieżącego roku stworzyła możliwość finansowania podatku VAT z kosztów kwalifikowanych.

Wojewoda przypomniała, że program „Aktywny Maluch” finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i z Krajowego Programu Odbudowy. Budżet Programu w skali kraju na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki wynosi niemal 6,5 mld zł, w tym z KPO – ponad 2,7 mld zł i FERS – ponad 3,7 mld zł.

Zabezpieczony budżet wojewody podkarpackiego na cały program w perspektywie 2024 - 2029 wynosi 341 mln zł (FERS i KPO łącznie).

W 2024 roku podpisanych zostało już 90 umów, w tym 78 z samorządami. Będą one aneksowane. - Będziemy zwiększać samorządowcom kwotę dotacji z 35 862 zł do 57 528 zł - mówiła wojewoda podkarpacki.

Zawartych zostało także 12 umów z podmiotami niepublicznymi. Tu kwota dotacji wynosi na jedno dziecko 12 410 zł (ta nie uległa zmianie).

Łączna kwota wynikająca z podpisanych umów to 110 273 625 zł na utworzenie 1153 miejsc dla dzieci. Teresa Kubas-Hul zachęcała samorządowców, ale też podmioty niepubliczne, które chcą tworzyć kolejne miejsca w żłobkach do wzięcia udziału we wznowionym naborze.

- Mamy do dyspozycji ponad 224 mln zł na utworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3. Czekamy na wnioski o ich dofinansowanie – apelowała wojewoda.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4