Znamy ostateczny projekt przy ul. Wierzynka. To już nie jest „piec garncarski”

KATEGORIA: INWESTYCJE / 27 marca 2024

Front projektowanego budynku przy Placu Garncarskim – ostateczna koncepcja.
Fot. Materiały inwestora.

Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie będzie wyglądał Plac Garncarski i nowa zabudowa przy tym placu i ul. Wierzynka, planowana przez firmę DevelopRes. Budynek stracił oryginalny wygląd, znany rzeszowianom z dotychczasowego projektu, przypominający niektórym piec garncarski i stanowiący ciekawe nawiązanie do małego placyku przed budynkiem, na którym dawno temu handlowano właśnie garnkami. Zaprojektowana architektura jest o wiele bardziej konserwatywna, choć nadal dość ciekawie komponuje się ze staromiejską zabudową. Wydaje się też, że nieco bardziej funkcjonalnie – w porównaniu z poprzednim projektem – zaplanowano dla przechodniów aranżację samego placu.

We wtorek 26 marca Rada Miasta Rzeszowa uchwaliła kolejną, drugą już zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całości terenu przy ul. Wierzynka. Odbyło się to na wniosek inwestora, który od kilku lat nie mógł sobie poradzić z realizacją budynku w oparciu o pierwotny, konkursowy projekt „pieca garncarskiego” przygotowany przez hiszpańską pracownię architektoniczną. Zmiana tego projektu wymagała także zmiany niektórych zapisów planu miejscowego.

– Przyznam, że z ciężkim sercem zagłosowałem za uchwaleniem tej zmiany planu. Rozumiem, że realia technologiczne przy ilości opadów w naszym klimacie okazały się problemem dla inwestora w zastosowaniu pochyłych ścian wykonach z ceramiki. Szkoda jednak, że nowy projekt stracił tę innowacyjność formy, bo ten budynek stworzyłby wyjątkowe miejsce na rzeszowskiej starówce, nowoczesne, a jednocześnie dobrze wkomponowane w skalę kamienic stojących na skarpie po przeciwnej stronie ulicy. Mam tylko nadzieję, że inwestor tak zagospodaruje usługami i gastronomią parter nowego budynku, że plac garncarski będzie tętnił życiem i będzie niejako funkcjonalnym przedłużeniem pobliskiego Rynku – powiedział nam Robert Kultys, radny PiS i przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej.

Zmiana w projekcie dotyczy w pewnym stopniu także funkcji obiektu. Pierwotnie w budynku miały dominować usługi: gastronomia, handel, butiki, na wyższych piętrach miał znajdować się klimatyczny hotel, a na najwyższej kondygnacji także kilka apartamentów na wynajem. Po rozeznaniu rynku inwestor zrezygnował z hotelu i postanowił skupić się na funkcji mieszkalnej. Na jednym z etapów przygotowania inwestycji rozpatrywał także funkcję biurową, a nawet możliwość wynajęcia budynku na potrzeby urzędu miasta. Widać to na jednej z załączonych wizualizacji.

Ostatecznie budynek będzie w większości budynkiem mieszkalnym z parkingiem w podziemiu. Uchwalona zmiana planu zobowiązuje jedynie inwestora do przeznaczenia na usługi parteru budynku, a zwłaszcza pomieszczeń od frontu sąsiadujących z Placem Garncarskim. Wcześniejsze uzgodnienia z władzami miasta dają inwestorowi także możliwość zagospodarowania samego placu np. ustawienia ławeczek i stolików wykorzystywanych przez klientów gastronomii. Warunek jest tylko taki, aby plac ten był w pełni dostępny publicznie.

Należy oczekiwać, że jest to już ostatnia zmiana wprowadzona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Daje ona możliwość wykonania projektu budowlanego i ubiegania się o pozwolenie na budowę. Dopiero kolejnym etapem będzie budowa. Rzeszowianie będą mogli skorzystać z nowego obiektu nie prędzej niż za 3-4 lata.

Poniżej możemy zobaczyć, jak zmieniała się koncepcja zagospodarowania terenu przy Placu Garncarskim poczynając od projektu konkursowego.

Red.

Front projektowanego budynku przy Placu Garncarskim – projekt pokonkursowy w wersji wielofunkcyjnej.
Fot. Materiały inwestora.

Front projektowanego budynku przy Placu Garncarskim – projekt pokonkursowy w wersji biurowej.
Fot. Materiały inwestora.

Front projektowanego budynku przy Placu Garncarskim – projekt ostateczny w wersji mieszkalnej.
Fot. Materiały inwestora.

Projekt ostateczny w wersji mieszkalnej. Narożnik przy placu od strony ul. Szpitalnej.
Fot. Materiały inwestora.

Projekt ostateczny w wersji mieszkalnej. Narożnik przy placu od strony ul. Wierzynka.
Fot. Materiały inwestora.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4