Centrum Symulacji Medycznej powstało na Uniwersytecie Rzeszowskim

KATEGORIA: INWESTYCJE / 19 lutego 2020

Fot. Uniwersytet Rzeszowski

W czwartek (20 lutego) ma zostać oficjalnie otwarte Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

Centrum Symulacji Medycznej jest częścią Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego i mieści się przy ul. Warszawskiej 26a w dawnym budynku Instytutu Fizjoterapii.

- W chwili obecnej dzięki dotacjom władz miasta Rzeszowa oraz marszałka województwa podkarpackiego obiekt został częściowo zaadaptowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny, szkoleniowy oraz system audio-video w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - wyjaśnia dr Maciej Ulita, rzecznik prasowy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Chodzi o dwa projekty. Pierwszy to „SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego” o wartości ponad 4,1 mln zł. Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej wynosi ponad 3,4 mln zł.

Drugi to „WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” o wartości ponad 13,5 mln zł. Dofinansowanie z funduszy UE to ponad 11,3 mln zł

- W Centrum Symulacji Medycznej, II piętro zostało zaadaptowane w celu kształcenia praktycznego pielęgniarek i położnych. Powstały sale symulacyjne niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. Obecnie w ramach wdrożenia projektu SIMhealth w Centrum Symulacji Medycznej powstały sale przeznaczone między innymi do opieki położniczej, opieki pielęgniarskiej, sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala do ćwiczeń umiejętności położniczych – sala porodowa czy też sala do kształtowania umiejętności technicznych - informuje dr Maciej Ulita.

Sale wysokiej wierności zostały wyposażone w niezbędny nowoczesny sprzęt medyczny tj.  defibrylatory, respiratory, kardiomonitory itd. oraz zaawansowane technologicznie symulatory pacjentów w różnym wieku. Symulatory te dają możliwość wykonywania badań w czasie rzeczywistym, prezentując różne funkcje fizjologiczne, reakcje na bodźce, zmiany osłuchowe, a przez to również możliwość wywołania różnego rodzaju objawów chorobowych według ułożonego scenariusza symulacyjnego. W sali opieki położniczej  wyposażonej w zaawansowany symulator porodowy studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych techniki odbioru porodu. Sale pośredniej i niskiej wierności wyposażone są fantomy oraz trenażery mające na celu doskonalenie umiejętności technicznych.

Sale symulacyjne dzięki wyposażeniu w system audio-video umożliwiają rejestrowanie scenariuszy symulacyjnych. Tak nagrana sesja symulacyjna następnie jest szczegółowo omawiana z uczestnikami symulacji w salach przygotowanych do debriefingu – omówienia i analizy zajęć, wyposażonych w sprzęt multimedialny.

Oprócz tego Centrum posiada także sale przystosowane do przeprowadzenia egzaminu OSCE - Obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny (Objective Structured Clinical Examination).  Egzamin OSCE jest to egzamin, który pozwala ocenić stopień osiągniecia efektów kształcenia w  zakresie umiejętności  praktycznych  zdobytych w całym toku studiów.  

- W ramach projektu WCSM w najbliższym czasie zostanie zaadoptowane i wyposażone I piętro oraz parter,  dając możliwość kształcenia także kierunku lekarskiego w wyspecjalizowanych salach jak na przykład Pracownia do nauki umiejętności chirurgicznych czy Sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) – pediatryczna. Remontowi zostanie poddana także kondygnacja na poziomie -1 (piwnice) gdzie znajdować się będzie między innymi sala środowiskowa i symulator karetki - umożliwiający odtworzenie warunków działania zespołu karetki oraz różnych warunków środowiskowych - dodaje rzecznik Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 W ramach aktualnych projektów pracownicy dydaktyczni, naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy techniczni wezmą udział w kursach, szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje w postaci: wizyt stażowych w ośrodkach symulacji medycznej w kraju i za granicą, kursów przygotowujących do prowadzenia i organizowania egzaminów OSCE, kursów dla personelu technicznego Centrum Symulacji Medycznej.

Dane techniczne Centrum Symulacji Medycznej:

Powierzchnia użytkowa łączna:         2 960,00 m kw.

Powierzchnia użytkowa piwnic:         745,93 m kw.

Powierzchnia użytkowa parter:          728,16 m kw.

Powierzchnia użytkowa piętro I:        755,04 m kw.

Powierzchnia użytkowa piętro II:       730,87 m kw.

Powierzchnia sal ćwiczeń:                   615,70 m kw.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4