Akademia Funduszy. O nowej perspektywie finansowej w Rzeszowie

KATEGORIA: GOSPODARKA / 8 lipca 2022

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Założenia nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i konkurencyjności jako kluczowych czynników rozwoju polskiej gospodarki i województwa podkarpackiego - to główne tematy, jakie poruszono w piątek (8 czerwca) podczas Akademii Funduszy w Rzeszowie - kolejnego z cyklu spotkań o funduszach europejskich i programach rządowych. W spotkaniu uczestniczyli minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim. Obecni byli m.in. europoseł Bogdan Rzońca, poseł Wiesław Buż, wojewoda Ewa Leniart, wicewojewoda Radosław Wiatr, samorządowcy oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki. Byli to w zdecydowanej większości „przyszli beneficjenci” nowej perspektywy finansowej.

30 czerwca 2022 r. Komisja Europejska zaakceptowała Umowę Partnerstwa. Z łącznego budżetu 76 mld euro, prawie 13 mld euro zostanie przeznaczone na realizację celu 1 Polityki Spójności (CP1), czyli Bardziej Konkurencyjna i Inteligentna Europa. Będzie on realizowany przy udziale programów krajowych (9,4 mld euro) i regionalnych (3,5 mld euro).

- Dzięki wynegocjowanej z Komisją Europejską Umowie Partnerstwa Polska jest największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw członkowskich UE. To wielki sukces polskiego rządu pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas Akademii Funduszy.

- Województwo Podkarpackie bardzo dobrze dysponuje środkami z Funduszy Europejskich, co potwierdza wiele rankingów. Wkrótce rusza nowa perspektywa i nowy program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. To nowa nazwa dla dawnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Alokacja środków finansowych dla naszego województwa to aż 2 miliardy 265 milionów euro. Wiele projektów już czeka na swoją realizację, również przedsiębiorcy, którzy bardzo racjonalnie korzystają z tych pieniędzy będą wciąż rozwijać swoje firmy. Bardzo się cieszę, że w nowej perspektywie będzie funkcjonował program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Mam osobisty stosunek do tego programu, ale ważniejsze jest to, że od pierwszej perspektywy finansowej wyrównuje on różnice w rozwoju gospodarczym, jakie przez lata narastały między tym regionem a resztą kraju. Bardzo dziękuję za dzisiejsze merytoryczne dyskusje. Konferencja poświęcona nowej perspektywie finansowej i źródłom finansowania działalności innowacyjnej, w tym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, wskazała najważniejsze kierunki dla aktywności w obszarze B+R i szeroko rozumianych innowacji – powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

- Cieszę się również, że w nowej perspektywie finansowej będziemy wdrażać Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Sukcesem polskiego rządu jest wynegocjowanie kontynuacji tego programu. Nadal będziemy tam inwestować w innowacje biznesowe, wspierać start-upy w ramach Platform Startowych czy też rozwijać infrastrukturę transportową – niskoemisyjny transport publiczny w miastach, a także ponadregionalną sieć dróg i kolei. Będziemy też finansować inwestycje w sieci energetyczne - powiedział minister Grzegorz Puda.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

- Nasze województwa bardzo intensywnie się rozwija właśnie dzięki środkom unijnym, jak również dzięki wielkiej determinacji lokalnego biznesu, nakierowanego na rozwiązania Innowacyjne. Widzimy w nowej perspektywie spore szanse dla nas, a nie chcemy rezygnować z dziedzin, które są dla nas bardzo istotne, jak przemysł lotniczy czy motoryzacyjny, gdzie innowacyjne rozwiązania wynikają z założeń polityki Unii Europejskiej. Województwo Podkarpackie znajduje swoje miejsce choćby w realizacjach na rzecz pozyskiwania nowych źródeł energii, to również Dolina Wodorowa. Jestem pewna, że znajdzie się odpowiednie wsparcie dla rozwiązań start-upowych. Mamy dużo młodych, zdolnych ludzi, którzy są nadzieją na przyszłość - powiedziała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

O szczegółowych założeniach nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 opowiadała także wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Podczas swojego wystąpienia podkreślała możliwości korzystania z innych programów unijnych, takich jak Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (budżet dla Polski – 2,6 mld euro) czy też Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (budżet dla Polski – 2 mld euro).

- Przygotowując i realizując perspektywę finansową na lata 2021-2027, mamy na celu nie tylko wzmacnianie i rozwijanie innowacji, ale także tworzenie systemu zachęt, wsparcia, ułatwień, które zmieniają naszą gospodarkę z tradycyjnych gałęzi rozwoju w kierunku ekologicznej i cyfrowej transformacji, odnawialnych źródeł energii czy też działalności opartej na współpracy przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych – wyjaśniła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Z funduszy europejskich na lata 2021-2027 Polska realizować będzie działania w ramach pięciu celów polityki spójności oraz celu dodatkowego. Projekty dotyczące działalności B+R (badania+rozwój) oraz wpływające na rozwój innowacyjności będą finansowane w ramach celu polityki 1 tj. bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa.

Cel 1 Polityki Spójności będzie wdrażany w trzech Programach Krajowych:

- Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),

- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),

- Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW),

oraz w

- Programach Regionalnych (w tym m.in. FEP czyli Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027).

– Wspieranie innowacyjności polskiej gospodarki od lat należy do priorytetów naszego rządu. Konsekwentnie inwestujemy fundusze europejskie i środki krajowe w rozwój innowacji oraz wdrażanie prac badawczo-rozwojowych. W nowej perspektywie finansowej UE jednym z głównych źródeł wsparcia realizacji projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz zwiększających konkurencyjność naszej gospodarki będzie Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Na jego realizację przeznaczymy prawie 8 mld euro – podkreślił minister Grzegorz Puda.

Red.

Zdjęcia: Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4