Zarząd województwa podzielił miliony zł na badania i rozwój oraz LGD

KATEGORIA: GOSPODARKA / 11 czerwca 2024

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

- Podjęliśmy kilka bardzo istotnych uchwał, które kierują środki, jakimi jako samorząd województwa dysponujemy, w obszary, gdzie są one bardzo wyczekiwane. Dziś zdecydowaliśmy o podziale ponad 68 mln złotych, które już zaraz będą „działać” w regionie – powiedział wicemarszałek województwa Piotr Pilch, podczas wtorkowego spotkania z mediami.

Zarząd Województwa Podkarpackiego podczas posiedzenia podjął we wtorek (11 czerwca) decyzje, dotyczące milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Chodzi o projekty z dwóch dziedzin - wspierania przedsiębiorczości oraz w ramach pieniędzy dla Lokalnych Grup Działania. Zarząd zdecydował także o zwiększeniu puli środków dla Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, w ramach podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

O swych decyzjach poinformowali media wicemarszałek województwa Piotr Pilch, wicemarszałek województwa Karol Ożóg oraz członek zarządu województwa Małgorzata Jarosińska – Jedynak. Podczas konferencji obecny był także radny województwa Marcin Fijołek, przewodniczący klubu radnych PiS w sejmiku.

- Zwiększyliśmy środki na Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Te pieniądze są bardzo wyczekiwane. Już w ubiegłym roku zdecydowaliśmy, że na ten cele będziemy przeznaczać nie 12 tysięcy – jak było wcześniej, ale po 20 tysięcy złotych. Do tych pieniędzy samorząd danej gminy dokłada co najmniej drugie tyle. W tym roku na to działanie mieliśmy przewidziany nieco ponad milion złotych. Tych pieniędzy nie wystarczyło dla wszystkich. Na wniosek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz komisji rolnictwa, której jestem członkiem, postanowiliśmy znaleźć te pieniądze. Udało się. Wszyscy ci, których projekty zostały pozytywnie zaopiniowane, otrzymają wsparcie. A chodzi przecież o realizację ich własnych pomysłów, na ich terenach. Dlatego jest to tak ważne – mówił podczas konferencji wicemarszałek Piotr Pilch.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

- Zarząd Województwa Podkarpackiego na dzisiejszym posiedzeniu zdecydował o zwiększeniu o nieco ponad pól miliona złotych kwoty na realizację Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. Pozwoli to na dodatkowe objęcie dofinansowaniem kolejnych 29 gmin, które znajdowały się na liście rankingowej, ale nie otrzymały do tej pory pieniędzy. Po tym zwiększeniu łączna pula środków będzie wynosić niemalże 1,6 mln złotych, a dofinasowaniem objęte zostaną 84 gminy, czyli wszystkie te, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną. Wcześniej kwota na te działania wynosiła nieco ponad 1 mln złotych, co pozwoliło na dofinansowanie tylko dla 55 samorządów – przekazał wicemarszałek Karol Ożóg.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

- To bardzo ważna i potrzebna decyzja o przyznaniu środków dla gmin, które na te środki oczekiwały. Równolegle uruchamialiśmy program związany z aqua kulturą dla Lokalnych Grup Działania z zakresu rybactwa. Jest to program pilotażowy niespotykany nigdzie indziej w kraju, a my na Podkarpaciu, można powiedzieć jako kontynuację programu rządowego, uruchomiliśmy taki swój program wojewódzki. Tak, jak wnioskowali radni klubu Prawa i Sprawiedliwości dołożyliśmy prawie 600 tysięcy, aby wszystkie gminy były usatysfakcjonowane, aby otrzymały wsparcie - podkreślał wicemarszałek Karol Ożóg. - Może wydawać się, że 20 tys. złotych na gminę to nie jest dużo, ale jest to minimum 50% ogólnej puli, a samorząd gminny dokłada swoje, minimum 20 tys. złotych. Trzeba wiedzieć i mieć świadomość tego, że nasz podkarpacki program ochrony wsi wzmaga aktywność społeczną, integrację, wzmacnia przynależność do grupy. Stąd ważne jest, by wspierać tego typu inicjatywy i my jako Samorząd Województwa Podkarpackiego wychodzimy naprzeciw i kolejny rok z rzędu przyznajemy te środki.

Pieniądze zostaną wykorzystywane na współfinansowanie zadań realizowanych w sołectwach uczestniczących w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

- Dziękuję zarządowi województwa, że przychylił się do propozycji radnych i dzięki temu pieniądze trafią do 29 gmin, które realizują oddolne inicjatywy. Dzięki tym środkom, które dziś zarząd województwa przeznaczył, uda się między innymi wyposażyć świetlicę wiejską w gminie Solina w Bóbrce, uda się zrealizować projekt polegający na zachowaniu tradycji świlczańskiej wsi, uda się doposażyć kompleks rekreacyjny w Pogwizdowie Starym w gminie Głogów Małopolski. To tylko niektóre z projektów, które będą zrealizowane. Bo jest to 29 dodatkowych projektów dla 29 dodatkowych beneficjatów. To jest ukłon w stronę lokalnych społeczności, które starają się, poświęcają swój czas i wysiłki, aby w ramach lokalnych społeczności, w swych sołectwach zrobić coś dla innych, dla lokalnej wspólnoty – podkreślał radny województwa Marcin Fijołek. – Rolą samorządu jest wspierać tych ludzi, którzy z wielkim zaangażowaniem robią coś dla dobra wspólnego. A ten program jest fantastycznym narzędziem do wspierania lokalnych wspólnot – zaznaczył radny, dziękując pracownikom departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego za ich pomysły i zaangażowanie.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Wsparcie przeznaczone jest głównie na zagospodarowanie i wyposażenie świetlic, remonty domów kultury, domów ludowych, remiz OSP, wykonanie siłowni plenerowych, placów zabaw oraz innej infrastruktury służącej integracji społecznej. Pieniądze można także spożytkować na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości czy też na promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność był drugim tematem spotkania członków zarządu z mediami. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, podjął uchwałę a tym samym wybrał do dofinansowania projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021- 2027. Chodzi o priorytet 8 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie: Zarządzanie Lokalną Strategią Rozwoju.

Jest to pierwsza w kraju zatwierdzona lista na realizację zadań w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Łączna wartość dofinansowania ze środków EFS+ wynosi niemalże 11 mln złotych.

- Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu przeznaczyliśmy blisko 11 mln zł, na zarządzanie Lokalną Strategią Rozwoju. Są to środki dla Lokalnych Grup Działania, głównie na prowadzenie biur, na przygotowanie beneficjentów i ich szkolenie, aby mogli i potrafili skutecznie sięgać po środki finansowe, które będą w dyspozycji Lokalnych Grup Działania - mówił wicemarszałek Karol Ożóg.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwał od dnia 26 lutego do 12 marca 2024 roku. O dofinansowanie projektów mogły ubiegać się Lokalne Grupy Działania z terenu województwa. Wszystkie LGD z Podkarpacia, a jest ich 26, złożyły wnioski o dofinansowanie i wszystkie wnioski otrzymały ocenę pozytywną. Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia, które mają zapewnić sprawną i efektywną pracę LGD oraz doskonalenie zawodowe osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Lokalnych Strategii Rozwoju.

Dotychczasowe funkcjonowanie LGD oraz wdrażanie LSR w województwie oparte było wyłącznie na jednym źródle finansowania (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - EFRROW). Jako, że podejmowane przez LGD działania, ich współpraca z innymi instytucjami czy organizacjami stanowią cenny potencjał oraz impuls do dalszej aktywności i rozwoju - Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o poszerzeniu źródeł finansowania LGD o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027) w wysokości ponad 128,5 mln zł.

Obok rozdzielonych teraz niemalże 11 mln złotych, kolejne 12 mln złotych otrzymają LGD w drugiej transzy środków na zarzadzanie swymi strategiami.

- Dodatkowo LGD w ramach FEP 2021 – 2027 będą miały do dyspozycji ponad 104 mln zł, które przeznaczone będą głównie na działania edukacyjne dla dzieci i dorosłych oraz realizację usług społecznych a także integrację społeczną. Łącznie dla Lokalnych Grup Działania z regionu w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz z programu regionalnego FEP 2021-2027 przewidzianych jest w sumie blisko 485 mln zł na wdrażanie lokalnych strategii i zarządzanie nimi – konkludował wicemarszałek Piotr Pilch.

Podczas konferencji prasowej była mowa o milionach złotych przeznaczonych przez zarząd województwa na badania i rozwój. 55 mln złotych - to wartość dofinansowania, jakie zostało przyznane firmom, które znalazły się na pierwszej liście rankingowej projektów z zakresu działalności badawczo-rozwojowej, wybranych do dofinansowania, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

O decyzji zarządu województwa mówiła członek zarządu Małgorzata Jarosińska – Jedynak.

- Zdecydowaliśmy dziś o rozstrzygnięciu pierwszego konkurs, z zakresu wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Wsparcie można otrzymać m.in. na budowę laboratoriom B+R, sfinansowanie kosztów prowadzonych prac B+R oraz wdrożenie na rynek wyników uzyskanych badań. W odpowiedzi na nabór wniosków, przedsiębiorcy z Podkarpacia złożyli 59 projektów na kwotę dofinansowania blisko 250 mln złotych. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wyniosła 90 mln złotych. Ostatecznie do dofinansowania wybranych zostało 13 projektów, na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 55 mln złotych. Całkowita wartość projektów, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu z FEP 2021-2027 wyniesie około 90,5 mln złotych. Możemy powiedzieć, że to będą dobrze zainwestowane pieniądze – podkreślała członek zarządu Małgorzata Jarosińska – Jedynak - Wszystkie wybrane do dofinansowania projekty wpisują się w regionalne inteligentne specjalizacje czyli kluczowe sektory gospodarki, które pełnią w regionie strategiczną funkcję – podkreślała Jarosińska – Jedynak.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Wszystkie projekty mają charakter badawczo-rozwojowy ukierunkowany na wykorzystanie w działalności najnowszych technologii i wiedzy. Przedsiębiorcy zrealizują w tym zakresie różne zamierzenia. Powstanie m.in. modułowa, automatyczna linia do recyklingu tworzyw sztucznych, charakteryzująca się mniejszym zużyciem energii elektrycznej, wody i środków myjących.

Prowadzone będą badania nad nowymi technologiami wykorzystywanymi w przemyśle lotniczym, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu stosowanych procesów i materiałów na środowisko naturalne. Opracowane zostaną kompleksowe systemy informatyczne, wykorzystujące również technologię sztucznej inteligencji. Zarząd województwa dofinansuje opracowanie nowej technologii, w ramach której powstanie mobilna stacja produkcji wodoru i tlenu. Powstanie innowacyjna, niskokosztowa technologia produkcji szyb zespolonych, wykorzystywana w budownictwie energooszczędnym. W ramach realizacji projektów planuje się również opracowanie i wdrożenie innowacyjnych systemów wspierających regionalną inteligentną specjalizację - jakość życia.

Członek zarządu Małgorzata Jarosińska – Jedynak nadmieniła także, że kolejna edycja naboru wniosków na wsparcie działalności badawczo – rozwojowej przewidziana jest na przełomie września-października 2024. Kwota przeznaczona na dofinansowanie kolejnego naboru wyniesie około 90 mln złotych.

Opr. Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4