Bezpłatne przejazdy ZTM dla uczniów w Rzeszowie. Ruszyły zapisy uprawnień

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 5 lipca 2024

Fot. Karol Woliński

W Rzeszowie rozpoczęło się zapisywanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uczniów na kolejny rok szkolny. Zapisy ruszyły 3 lipca.

- Podobnie jak w ubiegłym roku, uczniowie, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia, nie muszą posiadać legitymacji szkolnej podbitej na rok szkolny 2024/2025. Uczniowie starsi, będą musieli okazać aktualną legitymację - informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAPISANIA UPRAWNIENIA NA OKRES OD 1.10.2024 DO 30.09.2025 r.

DZIECI I MŁODZIEŻ URODZONE W ROKU 2007 I W LATACH PÓŹNIEJSZYCH (objęte obowiązkiem szkolnym/obowiązkiem nauki):

1. Rzeszowska Karta Miejska

2. Dokument potwierdzający wiek dziecka (nie jest wymagane podbicie legitymacji szkolnej na r. szk. 2024/2025)

3. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (jedna z poniższych opcji):

- kopia pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie

- wydruk pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. z wpisanym adresem zamieszkania i nadanym numerem wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru, potwierdzające złożenie PIT drogą elektroniczną

- zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika

- zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające brak obowiązku składania PIT wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika

UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DLA MŁODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ UCZNIOWIE SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH URODZENI W LATACH 2006, 2005 i 2004

1. Rzeszowska Karta Miejska

2. Legitymacja szkolna podbita na r. szk. 2024/2025

3. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (jedna z poniższych opcji):

- kopia pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie

- wydruk pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. z wpisanym adresem zamieszkania i nadanym numerem wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru, potwierdzające złożenie PIT drogą elektroniczną

- zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika

- zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające brak obowiązku składania PIT wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z Punktów Obsługi Podróżniego ZTM:

1. Lisa Kuli 20

- od poniedziałku do piątku 10:00 – 19:30

- pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 10:00 – 14:30

2. Targowa 1

- od poniedziałku do piątku 7:00 – 14:30

3. Millenium Hall, al. Kopisto 1

- od poniedziałku do soboty 10:00 – 17:30

4. Galeria Nowy Świat, ul. Krakowska 20

- od poniedziałku do soboty 10:00 – 17:30

5. Dworzec Lokalny ul. Towarnickiego 7 (czynny od 26 sierpnia)

- od poniedziałku do piątku 8:00 – 15:30

Aby wyrobić Rzeszowską Kartę Miejską należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP).

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

- wypełniony wniosek (papierowo bądź elektronicznie);

- aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po wyrobieniu RKM;

- ważna legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i kartę odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Składając wniosek w formie elektronicznej RKM można odebrać w dowolnym POP.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4