Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne. Miejska część prawie oddana

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 12 lutego 2024

Fot. Maciej Terpiński

Mieszkańcy i podróżni będą mogli skorzystać z miejskiej części Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, czyli węzła przesiadkowego od 1 marca. W poniedziałek (12 lutego) oficjalnie zaprezentowano gotową inwestycję, kończąc tym samym projekt, za który odpowiada ratusz. Na zakończenie przebudowy samego dworca kolejowego Rzeszów Główny, za który odpowiadają PKP S.A. poczekamy jeszcze rok. Wartość realizacji miejskiej części RCK to blisko 66 mln zł brutto.

Chociaż węzeł przesiadkowy w ramach RCK dostępny dla wszystkich stanie się dopiero za kilka tygodni, a poniedziałkowa uroczystość była tylko prezentacją zakończonej inwestycji, to zorganizowano ją z dużą pompą, z udziałem nie tylko przedstawicieli lokalnych władz i parlamentarzystów, ale także reprezentantów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Charakterystyczne było, że prym wiedli przedstawiciele rządzącej koalicji, a poza marszałkiem Władysławem Ortylem praktycznie nie było reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości. Zabrakło też miejskich radnych z tego ugrupowania.

RCK to jeden z etapów

- Ta inwestycja, to miejsce ma charakter zdecydowanie ponadmiejski, regionalny, wojewódzki, a może nawet ze względu na strategiczność położenia naszego miasta od jakiegoś czasu jeszcze szerszy - podkreślał Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. Jak dodawał, jest to kolejny etap szerszego projektu, który ma zapewniać intermodalność, czyli łączyć różne formy transportu.

Kolejne to dalszy rozwój kolei, w tym Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, oddanie samego budynku dworca, a wkrótce także przebudowa sąsiedniego dworca PKS, za którą odpowiedzialne są okoliczne samorządy tworzące Związek Gmin „PKS”. A w samym mieście takim kolejnym etapem będzie wprowadzenie autobusów wodorowych.

Projekty transportowe Rzeszów realizuje już od kilku perspektyw unijnych. Korzysta przy tym ze specjalnej puli środków przyznanej dla pięciu województw Polski Wschodniej.

- W ramach tej puli są środki dla przedsiębiorców, na rozwój infrastruktury, transportu, mobilności. Tylko z puli infrastrukturalnej Rzeszów w ostatnich latach wykorzystał 500 mln zł. To jest 2,5 tys. zł na każdego mieszkańca miasta – mówił Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zapowiadając kolejne środki dla Polski Wschodniej w nadchodzących latach.

Mieszkańcy czekali długo

- Bardzo długo czekaliśmy jako mieszkańcy Rzeszowa i Podkarpacia na tę inwestycję, przebudowę tego terenu. Jest to jeden z etapów, kolejne przed nami - zaznaczyła Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki, dziękując jednocześnie wszystkim zaangażowanym w ten proces.

- Na mapie systemów komunikacyjnych pojawia się nowa jakość. Ta inwestycja służy dla mieszkańców miasta Rzeszowa, ale nie tylko. Przede wszystkim także wielu przyjezdnych, turystów, pracowników, studentów, uczniów, którzy trafiają codziennie rano w to ważne miejsce do stolicy Podkarpacia - mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, przypominając, że tworzone centrum komunikacyjne połączone jest także z lotniskiem w Jasionce dzięki odtworzonej niedawno linii kolejowej.

- W ramach potężnego projektu Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej o wartości ponad 750 mln złotych - zaznaczał marszałek Ortyl, dodając, że jest to nie tylko montaż finansowy środków europejskich i samorządowych, ale także organizacyjny.

- W ubiegłym roku nasze przewozy regionalne i Podkarpacka Kolej Aglomeracyjne przewiozły prawie 5 milionów pasażerów, z tego prawie trzy czwarte trafia właśnie przez ten węzeł. Stąd zarówno to miejsce jak i planowane centrum autobusowe jest bardzo ważne na mapie systemu komunikacji zbiorowej w naszym województwie - podkreślał Władysław Ortyl.

W uroczystości wzięli udział także parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej – poseł Paweł Kowal i europoseł Elżbieta Łukacijewska.

Głos zabrał także przedstawiciel wykonawcy – firmy Budimex S.A.

- To wielki nasz wspólny sukces. Zadaniem firmy Budimex było nie tylko wybudowanie, ale także zaprojektowanie tej inwestycji. Jest to bardzo trudny teren, centrum miasta, duży ruch wiele sieci, również niezinwentaryzowanych, podziemnych - mówił Tomasz Paprocki, dyrektor regionu firmy Budimex, wykonawcy RCK.

Budowa RCK była realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wybrana w przetargu firma, w pierwszej kolejności musiała opracować dokumentację projektową przedsięwzięcia, a następnie je zrealizować. Umowę podpisano trzy lata temu, w lutym 2021 r. Planowanie i projektowanie inwestycji trwało ponad rok, a pierwszą łopatę wbito w kwietniu 2022 r. W czasie realizacji Budimex natknął się na pięć stanowisk archeologicznych, którymi trzeba było zająć się wspólnie z konserwatorem zabytków.

- Wybudowaliśmy parking podziemny o powierzchni 4 tysięcy metrów kwadratowych przeznaczonych na 110 stanowisk dla samochodów - zaznaczał Paprocki, dodając, że cała nawierzchnia parkingu jest wyłożona płytami granitowymi, a w obiekt wkomponowana jest zieleń, która pochłania wodę deszczową i rozsącza ją pod powierzchnią parkingu.

Jest tu też nowoczesny system zarządzania transportem publicznym i instalacja fotowoltaiczna.

Zarówno przedstawiciele władz jak również wykonawcy wśród podziękowań dla wielu osób zaangażowanych w powstanie RCK podkreślali dużą rolę nieobecnej z powodów zdrowotnych Anny Kowalskiej, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Co składa się na miejską cześć RCK?

Efektem zakończonych prac jest podziemny parking, na którym może zaparkować równocześnie ponad 100 samochodów. Są tam m.in. miejsca dla taksówek, miejsca krótkiego postoju Kiss&Ride oraz miejsca postoju długoterminowego a także miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

- Jest 110 miejsc postojowych, w tym 15 jest przewidzianych dla taksówek, a 7 dla osób niepełnosprawnych - precyzuje Tomasz Stopa, kierownik Działu Infrastruktury Komunikacyjnej ZTM w Rzeszowie.

Jednokondygnacyjny garaż podziemny ma powierzchnię blisko 4 tys. m kw. i kubaturę 19 tys. m3. Garaż, posiadający wiatę rowerową, został połączony z pobliskim tunelem prowadzącym na perony i w kierunku ul. Kochanowskiego, a docelowo także dworcem kolejowym (obecnie przebudowywanym). Obiekt wyposażony jest w wychodzące na ulicę jednokierunkowe rampy przeznaczone dla pojazdów (wjazd od strony przychodni kolejowej a wyjazd od strony dworca PKS), zaś dla ruchu pieszego wybudowano trzy klatki schodowe oraz windy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Na dachu parkingu zlokalizowano instalację fotowoltaiczną w postaci 192 bezramkowych modułów fotowoltaicznych o mocy 50 kWp.

Monitorowany parking będzie czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Bezpłatne parkowanie będzie możliwe tylko przez pierwsze 15 minut. Kolejny kwadrans będzie kosztował 2 zł. Od 31 do 60 minuty postój ma kosztować 4 zł. Druga godzina parkowania to koszt 7 zł, zaś postój w trzeciej godzinie - 8 zł. Postój od 4 do 6 godziny ma kosztować 18 zł, od 7 do 12 godziny - 36 zł, a od 13 do 24 godziny 60 zł. Każda kolejna rozpoczęta doba to koszt rzędu 95 zł.

Po przekroczeniu czternastej doby postoju zarządca parkingu będzie powiadamiał Straż Miejską w celu podjęcia stosownej interwencji i usunięcia pojazdu. Przez cały marzec ma obowiązywać promocja. Opłaty w pełnym zakresie mają być pobierane od kwietnia.

Jak już wspomniano, z części podziemnej na poziom „zero” będzie można dostać się windą lub schodami. - Na poziomie „zero” powstała przyjazna przestrzeń z ławkami, fontanną, terenami zielonymi. Wybudowano tam także wielostanowiskowe zadaszone stojaki rowerowe. W pobliżu zamontowane zostały nowoczesne wiaty przystankowe wyposażone w tablice informacyjne, monitoring i biletomaty - przekazują miejscy urzędnicy.

Przy placu zamontowane zostały także pantografy, czyli urządzenia, które ładować będą rzeszowskie autobusy elektryczne obsługujące najpopularniejszą w mieście linię „koło”. Linie 0A i 0B na swoje tradycyjne miejsce startu i kończenia trasy wrócą 1 marca. Tego też dnia zacznie funkcjonować podziemny parking przed dworcem kolejowym.

Innym z elementów RCK, za realizację którego odpowiadało miasto była przebudowa pętli autobusowej przy ul. Bardowskiego, która będzie pełnić funkcję niewielkiego dworca autobusowego komunikacji lokalnej.

W ramach części drogowej wykonana została przebudowa jezdni ulicy Grottgera i placu Kilińskiego na odcinku ok. 340 m, przebudowa jezdni ulicy Asnyka na odcinku ok. 60 m, jezdni ulicy Bardowskiego na odcinku ok. 170 m wraz z przebudowa ulicy Batorego na odcinku ok. 50 m. Dodatkowo zostało wybudowane rondo na skrzyżowaniu ul. Asnyka i Grottgera wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowane i wybudowane zostały chodniki i oświetlenie. Ścieżki rowerowe zostały też wyznaczone w okolicy.

Drugą częścią RCK jest rewitalizacja samego budynku dworca, na której zakończenie trzeba będzie poczekać do 2025 roku. Ze względów technicznych przebudowa dworca opóźniła się w stosunku do miejskiej części. W tym przypadku inwestorem jest spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. Wykonawcą jest również firma Budimex.

***

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne zostało zrealizowane w ramach projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartość projektu to 253 151 440,12 zł. Dofinansowanie wyniosło 179 140 253,93 zł. W ramach tego projektu wykonanych w Rzeszowie zostało kilka dużych zadań. Były to m.in.:

- rozbudowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym,

- rozbudowa Systemu Zarządzania Transportem Publicznym na potrzeby Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego,

- utworzenie elektronicznego sklepu e – bilet wraz z kontem użytkownika,

- uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS,

- zakup nowoczesnego, ekologicznego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych taboru autobusowego (60 szt.),

- budowę/przebudowę i wyposażenie infrastruktury przystankowej usprawniającej funkcjonowanie transportu publicznego,

- utworzenie centrum przesiadkowego - Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne,

- budowę/ rozbudowę/ przebudowę infrastruktury drogowej,

- poprawę rzeszowskiej infrastruktury rowerowej.

Wartość projektu Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (miejskiej części) to 65 955 482,18 zł. Wydatki kwalifikowane: 53 721 405,78 zł. Dofinansowanie inwestycji wyniosło 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Gmina Miasto Rzeszów na rozwój „Rzeszowskiego Programu Transportowego” przeznaczyła ponad 706 mln zł z czego samo dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wyniosło prawie 500 mln zł. Inwestycje realizowane były w ramach trzech projektów:

1. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie

2. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie

3. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie.

Rafk

Zdjęcia: Maciej Terpiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4