Wkrótce XXI Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne. WDK zaprasza do udziału

KATEGORIA: KULTURA / 27 marca 2023

Fot. WDK

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza koła, kluby i grupy fotograficzne działające na Podkarpaciu do udziału w XXI Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych organizowanych pod patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

- Ekspozycja z udziałem fotografików naszego regionu (jak zawsze) zaprezentuje dorobek twórczy Podkarpacia a Konfrontacje kolejny raz będą okazją porównania umiejętności artystów fotografii i miłośników tej dyscypliny sztuki - zapowiada Adam Kus z WDK.

Podpisane prace fotograficzne lub gotowe i zmontowane plansze wystawiennicze należy dostarczyć do 31 marca (piątek) na adres WDK w Rzeszowie z informacją opisującą działalność grupy. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice i na dowolny temat a dla grup prezentujących swoje prace przeznaczono miejsce na 6 (poziomych) lub 8 (pionowych) planszach formatu 70 x 100 cm.

Najlepsze „zestawy klubowe” uhonorowane zostaną nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez dyrektora WDK.

Wernisaż wystawy planowany jest na 5 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Galerii WDK Rzeszów, ul. S. Okrzei 7.

WDK przypomina, że na ostatnią edycję Konfrontacji wpłynęło 288 zdjęć wykonanych przez 132 fotografików z 14 podkarpackich kół, klubów i grup fotograficznych oraz stowarzyszeń artystycznych.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4