Na XXII Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne zaprasza WDK w Rzeszowie

KATEGORIA: KULTURA / 2 kwietnia 2024

Fot. WDK

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza koła, kluby i grupy fotograficzne działające na Podkarpaciu do udziału w XXII Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych.

- Ekspozycja z udziałem fotografików naszego regionu (jak zawsze) zaprezentuje dorobek twórczy Podkarpacia a Konfrontacje kolejny raz będą okazją porównania umiejętności artystów fotografii i miłośników tej dyscypliny sztuki - zapowiada WDK.

- Informujemy, że gotowe i zmontowane plansze wystawiennicze (w formacie 70 x 100 cm) lub podpisane prace fotograficzne należy dostarczyć do 8 kwietnia 2024 r. na adres WDK w Rzeszowie z informacją opisującą działalność grupy - przekazał Adam Kus z WDK.

Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice i na dowolny temat, a dla grup prezentujących swoje prace, przeznaczono miejsce na 6 poziomych lub 8 pionowych planszach formatu 70 x 100 cm.

Najlepsze „zestawy klubowe” uhonorowane zostaną cennymi nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez dyrektora WDK.

Wernisaż wystawy planowany jest na 12 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 18:00 w Galerii WDK w Rzeszowie.

Na ostatnią edycję Konfrontacji wpłynęło 331 zdjęć wykonanych przez 145 fotografików z 18 podkarpackich kół, klubów i grup fotograficznych oraz stowarzyszeń artystycznych.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4