Jak głosować i oddać ważny głos? W niedzielę 7 kwietnia wybory samorządowe [FILM]

KATEGORIA: PORADNIKI / 6 kwietnia 2024

Fot. Paweł Bialic/CzytajRzeszów.pl

W niedzielę 7 kwietnia odbywają się wybory samorządowe. Wybieramy w nich radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00.

Wszystkie karty do głosowania będą białe, ale nazwiska kandydatów będą miały tła w różnych kolorach:

- szare tło – pojawi się dla nazwisk kandydatów w wyborach do rad gmin i miast;

- żółte tło – pojawi się dla nazwisk kandydatów w wyborach do rad powiatów;

- niebieskie tło – pojawi się dla nazwisk kandydatów w wyborach do sejmików województw;

- różowe tło – pojawi się dla nazwisk kandydatów w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

W Rzeszowie, który jest miastem na prawach powiatu, otrzymamy tylko trzy karty do głosowania: na radnych miasta, na prezydenta miasta i na radnych sejmiku województwa.

W innych gminach kart będzie cztery, bo mieszkańcy oprócz radnych gminy (miasta), wójta (burmistrza lub prezydenta) i radnych sejmiku, będą wybierać także radnych powiatu.

Jeśli okaże się, że w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast potrzebna będzie II tura, to będzie ona miała miejsce 2 tygodnie później, 21 kwietnia.

W Rzeszowie wybieramy prezydenta (jest sześciu kandydatów) oraz 25 radnych miasta w 4 okręgach, a także radnych sejmiku w okręgu nr 1, który oprócz miasta Rzeszowa obejmuje jeszcze powiaty rzeszowski, łańcucki i leżajski.

By oddać głos na swojego kandydata, należy w kratce z lewej strony przy jego nazwisku postawić znak „X”. Na każdej z kart stawiamy tylko jeden znak „X”.

Państwowa Komisja Wyborcza wskazuje też, by:

- w wyborach radnych w gminach oraz miastach do 20 tys. mieszkańców prowadzonych w okręgach jednomandatowych, postawić tylko jeden znak „X” przy nazwisku tylko jednego kandydata;

- w wyborach radnych, gdzie głosujemy na listy kandydatów, czyli w wyborach do rad gmin i miast liczących ponad 20 tys. mieszkańców (dotyczy Rzeszowa) oraz w wyborach do rad powiatów i sejmików województw, postawić tylko jeden znak „X” przy nazwisku tylko jednego kandydata z tylko jednej listy kandydatów;

- w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta postawić tylko jeden znak „X” przy nazwisku tylko jednego kandydata.

Jeśli postawimy w kratce inny znak niż „X”, jeśli postawimy znak „X” przy kilku nazwiskach kandydatów lub nie postawimy go w żadnej kratce, nasz głos w wyborach będzie nieważny.

Znak „X” to co najmniej dwie linie, przecinające się w obrębie kratki.

TUTAJ możesz znaleźć swój lokal wyborczy na terenie Rzeszowa.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie komunikacja miejska obsługiwana przez MPK będzie bezpłatna, w dniu wyborów samorządowych, w niedzielę 7 kwietnia.

- Dotyczy to wszystkich linii autobusowych kursujących w godzinach 00.00 do 24.00 - zaznacza Maciej Chłodnicki, rzecznik ZTM.

Red.

Spot Państwowej Komisji Wyborczej objaśniający jak głosować w niedzielę 7 kwietnia 2024 r.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4