Okno transferowe OFE-ZUS otwarte tylko do końca lipca. Sprawdź szczegóły

KATEGORIA: PORADNIKI / 13 kwietnia 2024

Fot. pl.freepik.com

1 kwietnia otworzyło się kolejne okno transferowe. Ubezpieczeni mogą zadecydować, czy chcą, by część ich składki na ubezpieczenie emerytalne była w całości zapisywana na subkontach w ZUS, czy też przekazywana także do OFE. Kolejne okno transferowe za cztery lata.

Kilkanaście milionów osób urodzonych po 1968 roku może przez najbliższe cztery miesiące zdecydować, czy wszystkie obowiązkowe składki emerytalne mają pracować na ich przyszłe emerytury tylko w ZUS czy mają też być w części przekazywane do OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny).

- Każdy musi podjąć decyzję sam czy chce pełne składki zostawić na swoim koncie emerytalnym w ZUS czy też część z nich skierować do otwartych funduszy emerytalnych – mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu. – W tym roku tego wyboru mogą dokonać osoby, które do sierpnia 2024 nie osiągną jeszcze wieku 50 lat w przypadku pań (kobiety urodzone od 1974 r.) lub wieku 55 lat w przypadku mężczyzn (mężczyźni urodzeni od 1969 r.) – precyzuje.

Według rzecznika, chodzi o to, że zgodnie z przepisami dla osób, które są w wieku o 10 lat niższym od wieku emerytalnego, uruchamiany jest „suwak bezpieczeństwa”. Oznacza to, że ZUS nie przekazuje już składek do OFE, a OFE stopniowo przekazuje zgromadzone przez siebie środki do ZUS, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapisuje na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego.

Przedmiotem decyzji osób ubezpieczonych jest jedynie 2,92 proc. podstawy wymiaru składki, które może trafiać na ich rachunek OFE albo na subkonto ZUS.

Rzecznik wyjaśnia, że odprowadzana przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składka emerytalna wynosi 19,52 proc. wynagrodzenia brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi (tzw. podstawa wymiaru). W przypadku osoby, która zdecydowała się na przekazywanie składki do otwartego funduszu emerytalnego – 12,22 proc. wynagrodzenia brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi ewidencjonowane jest na koncie ubezpieczonego w ZUS, 4,38 proc. ewidencjonowane jest na subkoncie w ZUS a 2,92 proc. - na rachunku w OFE.

W przypadku osoby, która zdecydowała się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS – 12,22 proc. wynagrodzenia brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi ewidencjonowane jest na koncie ubezpieczonego w ZUS, zaś 7,3 proc. ewidencjonowane jest na subkoncie w ZUS.

- Żeby poinformować nas o swojej decyzji, klient musi przekazać do ZUS wypełnione „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”. Może to zrobić od 1 kwietnia do 1 lipca 2024 r. – wyjaśnia Wojciech Dyląg. - Brak oświadczenia oznaczał będzie kontynuowanie dotychczasowego sposobu gromadzenia środków emerytalnych - dodaje.

Formularz o symbolu ZUS-US-OFE-03 jest dostępny na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, na stronie internetowej www.zus.pl, w każdej placówce ZUS na sali obsługi klientów.

Rzecznik dodaje, że oświadczenie można przekazać do ZUS elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, osobiście - można go złożyć w każdej placówce ZUS w sali obsługi klientów lub wysłać pocztą – na adres dowolnego oddziału ZUS.

Nie każdy musi takie oświadczenie składać.

- Nie muszą tego robić te osoby, które nie chcą zmieniać decyzji, którą została podjęta w poprzednim oknie transferowym a także ci z naszych klientów, którzy osiągają powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej – wyjaśnia Wojciech Dyląg.

Jeśli dotychczas ktoś nie był członkiem żadnego OFE, a chce, aby część składki była przekazywana na rachunek do wybranego OFE, to w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia powinien zawrzeć umowę pierwszorazową z otwartym funduszem emerytalnym, który sam wybierze. Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) jest dobrowolne.

Poprzednie okienka transferowe.

Do tej pory składaliśmy dwa oświadczenia - w 2014 i w 2016 roku. Żadne z nich nie powodowało ustania członkostwa w OFE. Oświadczenie z roku 2014 decydowało o przekazywaniu składki do OFE od lipca 2014 roku. Oświadczenie z roku 2016 aktualizowało sposób przekazywania składki.

Kiedy można przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego?

Wtedy, gdy zaczyna się pracę i zostaje się objętym ubezpieczeniami społecznymi (np. umowa o pracę) i chce się, aby ZUS przekazywał część składki emerytalnej do OFE trzeba podpisać umowę z wybranym otwartym funduszem. Są na to 4 miesiące od rozpoczęcia pierwszej pracy, która powoduje obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Członkiem OFE mona się również stać w przypadku, gdy OFE będzie realizował dla ubezpieczonego w ZUS podział środków objętych małżeńską wspólnością majątkową, a on sam nie wskaże rachunku w jakimkolwiek OFE. Wówczas OFE, do którego należy współmałżonek, założy klientowi ZUS - rachunek.

JAKI JEST PODZIAŁ SKŁADKI EMERYTALNEJ I CZEGO DOTYCZY DECYZJA W OKNIE TRANSFEROWYM

Osoba ubezpieczona w ZUS, której składka emerytalna w wysokości 19,52 proc. jest dzielona na I i II filar, może zdecydować, czy część jej składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru (wynagrodzenia) ma być:

 zapisana na jej subkonto w ZUS

 albo przekazana na jej rachunek w otwartym funduszu emerytalnym

Więcej: https://www.zus.pl/pracujacy/twoje-konto-w-zus/ofe/okno-transferowe-2024

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4