Budowa Wisłokostrady. Archeolodzy badają teren, co już udało się znaleźć?

KATEGORIA: MIEJSCA / 30 listopada 2023

Fot. Pracownia Badań i Usług Archeologicznych – ArchaiA

Na terenie budowy Wisłokostrady, czyli połączenia al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą i dalej ul. Maczka trwają badania archeologiczne. Do tej pory odkryto 79 obiektów z różnych epok historycznych.

Archeolodzy na budowie Wisłokostrady

Prace budowlane przy realizacji kolejnych odcinków Wisłokostrady rozpoczęły się we wrześniu tego roku. Chodzi o budowę drogi od istniejącego odcinka przy ul. Dworaka (w rejonie targowiska) aż do ul. Maczka. Jeszcze w połowie listopada rzeszowski ratusz informował, że realizowane są tam prace ziemne oraz przygotowywanie projektów budowy obiektów inżynierskich.

Na placu budowy konieczne jest również przeprowadzenie badań archeologicznych, w związku z tym, że w pobliżu przebiegu nowej drogi od strony ul. Konfederatów Barskich zlokalizowano kilka stanowisk archeologicznych, które figurują w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków nieruchomych miasta Rzeszowa. Na jednym ze stanowisk badania sondażowe potwierdziły występowanie reliktów dawnego osadnictwa, co spowodowało rozpoczęcie wykopalisk na terenie o powierzchni 14 arów.

- Badania trwają, choć pogoda nie ułatwia nam pracy. Do chwili obecnej odkryliśmy 79 obiektów, których chronologia obejmuje szeroki okres dziejów od okresu wpływów rzymskich około II – IV w. n.e. po czasy XVII w., wsi i aż do czasów I wojny światowej - mówi Grzegorz Płoskoń, prezes Pracowni Badań i Usług Archeologicznych – ArchaiA z Rzeszowa, która odpowiada za prace archeologiczne przy budowie Wisłokostrady.

Jak podkreślają archeolodzy, na tak znaczący rozstrzał wiekowy odnalezionych obiektów, wskazują pozyskane zabytki, na które składają się fragmenty pradziejowych naczyń glinianych oraz kafle i ceramika nowożytna, ale także krzesiwo czy łuski z nabojów z wybitą datą „1916”.

- To jeszcze nie koniec prowadzonych prac, gdyż teren stanowiska znajdujący się na skarpie nad Wisłokiem wciąż wymaga dalszej, fachowej eksploracji a w następnym etapie dokładnej analizy pozyskanych zabytków oraz przebadanych obiektów, które wstępnie można określić jako pozostałości osadnicze z czasów, kiedy wieś Pobitno należała do właścicieli Rzeszowa - podkreśla Grzegorz Płoskoń.

Fot. Pracownia Badań i Usług Archeologicznych – ArchaiA

Fot. Pracownia Badań i Usług Archeologicznych – ArchaiA

Fot. Pracownia Badań i Usług Archeologicznych – ArchaiA

Fot. Pracownia Badań i Usług Archeologicznych – ArchaiA

Fot. Pracownia Badań i Usług Archeologicznych – ArchaiA

Fot. Pracownia Badań i Usług Archeologicznych – ArchaiA

Wisłokostrada ma być gotowa w 2026 r.

Wisłokostrada ma połączyć al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, w ramach obecnie prowadzonej inwestycji w planie jest również poszerzenie mostu Załęskiego i przebudowa skrzyżowania ul. Siemieńskiego z ul. gen. Maczka.

Wisłokostrada ułatwi dojazd z południowej części Rzeszowa do drogi ekspresowej S19. Droga odciąży także z ruchu samochodowego m.in. rondo Pobitno i ścisłe centrum miasta - al. Piłsudskiego.

Nowa droga ma być gotowa w 2026 roku. Koszt inwestycji wynosi 169 mln zł. Łączne wsparcie z budżetu państwa wyniosło 95 mln zł (65 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych i 30 mln zł z Funduszu Rozwoju Dróg).

W dalszej kolejności pozostanie realizacja ostatniego etapu inwestycji, który nie został objęty obecnym przetargiem, czyli rozbudowa ul. Maczka do skrzyżowania z ul. Lubelską.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4