Ruszył zmodernizowany Podkarpacki System Informacji Medycznej

KATEGORIA: ZDROWIE / 11 czerwca 2024

Fot. PSIM

- Spotykamy się w związku uruchomieniem zmodernizowanego Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM, który zyskał nowe, dużo szersze możliwości, jakie oferuje i podmiotom ochrony zdrowia i pacjentom - powiedział marszałek Władysław Ortyl, otwierając konferencję poświęconą usługom cyfrowym dla ochrony zdrowia w województwie podkarpackim.

Konferencja, która odbyła się w siedzibie samorządu województwa, zorganizowana została w związku uruchomieniem w 2024 roku zmodernizowanego Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM, który jest zintegrowany z systemami informatycznymi podmiotów leczniczych województwa oraz systemem centralnym P1. Jej uczestnikami byli szefowie instytucji ochrony zdrowia z regionu oraz generalny wykonawca rozwiązania - firma Asseco Poland SA z partnerami. Podczas konferencji zostały zaprezentowane najważniejsze informacje dotyczące funkcjonalności wdrożonych e-Usług w ramach PSIM.

- Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM jest rezultatem inicjatywy zrealizowanej w formule wspólnego projektu, obejmującego Regionalne Centrum Informacji Medycznej (RCIM) z wdrożonymi e-Usługami oraz informatyzację kilkudziesięciu podmiotów leczniczych z Podkarpacia, obsługujących największą liczbę pacjentów w regionie. Głównym celem PSIM było zwiększenie dostępności wysokiej jakości e-usług w obszarze zdrowia dla mieszkańców oraz e-usług wewnętrznych dla podmiotów leczniczych z województwa, poprzez rozbudowę regionalnego systemu informatycznego PSIM. Chodziło o to, aby sprawy mieszkańców mogły być realizowane bez konieczności fizycznej obecności w przychodni czy szpitalu. Naszym celem było także to, aby zabezpieczyć na poziomie regionalnym, wytworzoną dokumentację medyczną i obrazową, także poprzez rozbudowę niezbędnej infrastruktury sprzętowej. Jestem przekonany, że nasze wspólne działanie przy realizacji i obecnie użytkowaniu projektu PSIM przyczyni się do poprawy dostępności usług w ochronie zdrowia, usprawni pracę jednostek i tym samym będzie miało wpływ na rozwój regionu – powiedział marszałek Władysław Ortyl otwierając konferencję w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

W tym roku mija 10 lat funkcjonowania PSIM w Województwie Podkarpackim. PSIM to nie tylko platforma regionalna z e-Usługami przeznaczonymi dla pacjentów i personelu medycznego, ale także zmodernizowane systemy informatyczne podmiotów leczniczych. System został stworzony z myślą o ułatwieniu dostępu do informacji medycznych oraz usprawnieniu procesów, związanych z opieką zdrowotną w regionie. e-Usługi dedykowane pacjentowi są dostępne na Portalu Pacjenta PSIM.

PSIM zapewnia wygodny dostęp do wielu funkcji, m.in. takich jak:

• wyszukiwarka katalogów danych dotyczących informacji i struktury organizacyjnej podmiotów, personelu i usług przez nie świadczonych,

• wyszukiwarka wolnych terminów usług z możliwością e-rejestracji wizyty,

• przegląd planu leczenia, planowanych i historycznych wizyt, możliwość anulowania i zmiany terminu,

• dostęp do własnej EDM danego Pacjenta jeżeli będzie udostępniona przez podmioty zintegrowane z PSIM,

• zarządzanie dostępem do innych kartotek pacjentów, to jest osób bliskich, np. dzieci czy innych kartotek nam powierzonych,

• komunikaty systemowe e-mail, sms, portalowe i push wspierające komunikację,

• dedykowana aplikacja mobilna dostępna w sklepach Google Play i App Store,

• aktualności zdrowotne: Informacje na temat promocji zdrowia, programów profilaktycznych oraz aktualności dotyczących służby zdrowia w regionie.

Jak przekonują urzędnicy, system PSIM działa w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa danych, chroniąc prywatność użytkowników i gwarantując poufność informacji medycznych. Dostęp do nowego zmodernizowanego Portalu PSIM, jest możliwy jedynie poprzez uwierzytelnianie w krajowych usługach online za pomocą środków identyfikacji elektronicznej. Logowanie jest wykonywane za pomocą Węzła Krajowego, z wykorzystaniem Profilu zaufanego, Aplikacji mObywatel, Bankowości elektronicznej, e-Dowodu.

System PSIM ma charakter otwarty i zakłada w kolejnych okresach możliwość rozbudowy i dołączenia kolejnych jednostek medycznych. Systemy informatyczne podmiotów leczniczych zintegrowane są z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej i umożliwiają funkcjonowanie e-Usług.

- Użytkownikami PSIM są Pacjenci korzystający z usług medycznych świadczonych przez podmioty lecznicze zintegrowane z RCIM, personel tych placówek oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Podstawą działania e-Usług jest jakość i kompletności danych, które w procesach biznesowych działania poszczególnych e-Usług są synchronizowane pomiędzy Podmiotami Leczniczymi a Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM) - stąd duża rola zarządzających tymi podmiotami, celem właściwej organizacji tych procesów, monitorowania ich funkcjonowania, wsparcia Pacjentów. Tutaj jest klucz do jak największej używalności e-Usług - informuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Opr. Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4