Powołani zostali dwaj nowi konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia

KATEGORIA: ZDROWIE / 12 czerwca 2024

Fot. Jerzy Żygadło/PUW w Rzeszowie

Podkarpacie ma nowych konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia. Powołania na pięcioletnią kadencję wręczyła w środę (12 czerwca) wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.

Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii został prof. dr hab. n. med. Adam Reich - kierownik Kliniki Dermatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, który w kwietniu br. został wybrany na rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2024-2028.

Fot. Jerzy Żygadło/PUW w Rzeszowie

Powołanie do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie w chirurgii naczyniowej otrzymał natomiast lek. med. Piotr Stabiszewski - kierownik Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Konsultanci, w ramach pełnienia swoich funkcji, wykonują m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, jak również przeprowadzają kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4