Sanepid: na Podkarpaciu nie stwierdzono przypadku zarażenia koronawirusem

KATEGORIA: ZDROWIE / 3 lutego 2020

Fot. Pixabay.com

Na Podkarpaciu przebywa 9 osób, które w ostatnim czasie powróciły z Chin. Jest wśród nich 5 studentów Politechniki Rzeszowskiej. Nikt z tej grupy nie jest zarażony koronawirusem.

O bieżącej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w poniedziałek poinformował dr Adam Sidor, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Wszystkie wymienione wyżej dziewięć osób poddano weryfikacji pod kątem stanu zdrowia i są zdrowe, a dla bezpieczeństwa objęte nadzorem epidemiologicznym. Nadzór epidemiologiczny w przypadku każdej osoby trwa czternaście dni i prowadzony jest przez pracowników pionu epidemiologii państwowej inspekcji sanitarnej.

- Jedna osoba zapobiegawczo przebywająca na obserwacji w szpitalu, po laboratoryjnym potwierdzeniu braku zakażenia koronawirusem 2019-nCoV w dniu dzisiejszym opuści szpital - wyjaśnia dr Adam Sidor.

Trzech studentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy powrócili w dniu 25 stycznia do Polski z Wuhan przebywało na obserwacji w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Ich wyniki badań w kierunku koronawirusa 2019-nCoV są ujemne. Zostali wypisani do domu i nie są objęci nadzorem epidemiologicznym.

Z kolei w grupie osób powracających z Chin w dniach 31 stycznia i 1 lutego jest 8 studentów Politechniki Rzeszowskiej, w tym 4 z terenu naszego województwa. Wszyscy są zdrowi, ale obecnie przebywają na obserwacji we Wrocławiu.

- Dotychczas na Podkarpaciu nie stwierdziliśmy żadnego przypadku osoby zarażonej koronawirusem - podkreśla Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4