Siedem rzeszowskich szkół zawodowych zrealizuje projekty z funduszy UE

KATEGORIA: EDUKACJA / 28 czerwca 2024

Fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa

Staże zawodowe, kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli, wyposażenie w nowoczesny sprzęt wielu pracowni – m.in. takie działania będą realizowane w siedmiu rzeszowskich szkołach zawodowych. Projekty są dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej kwotą aż ponad 17 mln zł.

Od nowego roku szkolnego projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej będą realizowane w siedmiu rzeszowskich placówkach. Są to: Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie, Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Zespół Szkół Nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie, Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie, Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie, Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowie, Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie.

Organizowane będą m.in. staże zawodowe dla uczniów, dzięki którym będą oni zdobywać praktyczne doświadczenie. - Podczas stażów uczniowie będą mieli zapewnione odpowiednie stanowisko pracy, wyposażone w niezbędne sprzęty. Otrzymają również stypendium, odzież roboczą oraz w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów dojazdu na staż - zapowiadają w ratuszu.

Doposażane będą także znajdujące się w rzeszowskich szkołach pracownie, takie jak np. lotniskowa, podstaw elektroniki, podstaw konstrukcji maszyn, mechatroniki, rachunkowości, grafiki komputerowej. Zakupiony zostanie też sprzęt komputerowy. Ponadto w jednej ze szkół – Zespole Szkół Technicznych zakupiony i zamontowany zostanie system klimatyzacji w części budynku dydaktycznego.

Będą także zajęcia z doradztwa zawodowego oraz szkolenia, takie jak m.in. projektowanie i programowanie komputerowe, kursy spawania, obsługi obrabiarek, obsługi wózków widłowych, języka angielskiego w branży ekonomiczno-administracyjnej, obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem. Kursy i szkolenia zostały tak dobrane, by odpowiadać na potrzeby regionalnego rynku pracy.

Swoje kwalifikacje podnosić będą także nauczyciele.

- Edukacja jest jednym z najważniejszych punktów naszych działań. Sukcesywnie rozbudowujemy bazę oświatową, wykorzystujemy też wszelkie możliwości zdobycia zewnętrznego dofinansowania na szkolenia podnoszące kwalifikacje zarówno naszych uczniów jak i kadry nauczycielskiej. Rynek pracy coraz mocniej docenia fachowców, osoby które posiadają konkretne umiejętności i kompetencje. Fachowców poszukują też rzeszowskie i podrzeszowskie firmy. Dlatego inwestujemy w szkolnictwo zawodowe, w edukację i lepszą przyszłość naszych uczniów – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Wartość projektów, które będą realizowane w siedmiu rzeszowskich szkołach w latach 2024-2026, to ponad 19 mln zł z czego ponad 17 mln zł to dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

Zadania dofinansowane są z Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, DZIAŁANIE 07.13 Szkolnictwo zawodowe.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4