Wsparcie od marszałka dla uczelni z regionu. 1,7 mln zł dotacji na inwestycje

KATEGORIA: EDUKACJA / 4 lipca 2024

Fot. Michał Bosek/UMWP

Samorząd Województwa Podkarpackiego przekazał 1,7 mln zł dla uczelni wyższych z regionu. Środki te posłużą na zakupy inwestycyjne. Największe wsparcie trafi do Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

1,7 mln zł dla uczelni

Coroczne wsparcie samorządu województwa dla podkarpackich uczelni na zakupy inwestycyjne realizowane jest od 2004 roku. Tym razem szkoły wyższe otrzymały łączną dotację w wysokości 1,7 mln zł. W czwartek 4 lipca odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz województwa, wicemarszałkowie Karol Ożóg i Piotr Pilch oraz członkini zarządu Anna Huk, którzy podkreślali, że pieniądze przyznawane podkarpackim uczelniom mają wpływ nie tylko na ich rozwój i ofertę edukacyjną, ale wpływają także na dynamikę rozwoju całego regionu.

- Ważne dla nas jest wsparcie kierunków, które odpowiadają potrzebom naszych mieszkańców. Dla nas jest to niezmiernie istotne, żeby państwa uczelnie, uczelnie podkarpackie się rozwijały, żeby dysponowały dobrą bazą, żeby powiększały swoje możliwości dydaktyczne, żeby był wkład Samorządu Województwa Podkarpackiego w państwa działania – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

Wicemarszałek Ożóg dodawał, że trzeba wspierać przedsięwzięcia akademickie dotyczące wysokich technologii.

- Dążymy do tego, aby wspierać przedsięwzięcia wysokich technologii i państwo, jako środowisko akademickie, jak najbardziej odpowiadacie naszym ambicjom, naszym aspiracjom województwa innowacyjnego. Jako doktor nauk inżynieryjno-technicznych jestem szczególnie zadowolony – podkreślał wicemarszałek Karol Ożóg.

- Nauki ścisłe, medyczne, to jest to, co odpowiada dzisiejszym potrzebom i też odpowiada aspiracjom waszych studentów i tych, którzy będą u państwa uczyć się. Dzięki państwu, dzięki państwa wnioskom, nasze województwo podkarpackie się świetnie rozwija – dodała Anna Huk.

Co zakupią rzeszowskie uczelnie?

Na co zostaną przeznaczone środki z dotacji od Urzędu Marszałkowskiego? Politechnika Rzeszowska otrzymała 415 tys. zł na zakup i doposażenie stanowisk dydaktyczno-badawczych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziale Zarządzania.

Uniwersytet Rzeszowski dostał 340 tys. zł na kupno aparatury oraz oprogramowania do sterowania i analizy danych dla Laboratorium Technologii MBE w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych.

Ze wsparcia skorzystają też dwie prywatne uczelnie w Rzeszowie. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie otrzymała 120 tys. zł na zakup wyposażenia do laboratorium na potrzeby kształcenia studentów kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko (studia I stopnia o profilu praktycznym) oraz Zrównoważony rozwój. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z kolei będzie miała do wykorzystania 95 tys. zł na innowacyjny system lokalizacji śladów daktyloskopijnych i biologicznych na potrzeby nowo utworzonego kierunku Kryminologia.

Fot. Michał Bosek/UMWP

Wsparcie dla pozostałych szkół

Ze wsparcia finansowego samorządu województwa skorzystają także inne szkoły wyższe z Podkarpacia.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie otrzymała dofinansowanie w kwocie 140 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie symulatora ambulansu w urządzenia medyczne w celu zwiększenia jakości kształcenia praktycznego na kierunku Ratownictwo Medyczne PANS w Krośnie”.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku otrzymała dofinansowanie w kwocie 160 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie pracowni i laboratoriów umożliwiających kształcenie praktyczne na kierunku Informatyka (Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym)”.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu otrzymała dofinansowanie w kwocie 120 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby laboratorium do monitorowania infrastruktury i transportu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych na kierunku Inżynieria Transportu i Logistyki w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu”.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych PANS w Jarosławiu”.

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu otrzymała dofinansowanie w kwocie 160 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Doskonalenie infrastruktury dydaktycznej Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu dla celów kształcenia praktycznego na kierunkach studiów zgodnych z potrzebami podkarpackiego rynku pracy”.

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle otrzymała dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Pracownia do projektowania przestrzennego 3D”.

Wokul

Fot. Michał Bosek/UMWP

Fot. Michał Bosek/UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4