50 wolnych etatów czeka na chętnych do pracy w Służbie Celno - Skarbowej

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 26 lipca 2022

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Na osoby chętne do podjęcia pracy jako urzędnik mundurowy czeka aż 50 wolnych stanowisk służbowych w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu. Przewidywane miejsca pełnienia służby to: Medyka, Korczowa, Budomierz, Przemyśl, Rzeszów a także Krosno. Izba Administracji Skarbowej na zgłoszenia kandydatów czeka do środy 3 sierpnia 2022 r.

Kto ma szansę na przyjęcie do pracy?

Kto może zostać funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej? Każda osoba, która jest obywatelem Polski, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada wykształcenie co najmniej średnie, cieszy się nieposzlakowaną opinią i dobrym stanem zdrowia.

Z uwagi na specyfikę pracy dodatkowym atutem kandydata będzie wykształcenie średnie techniczne (np. mechaniczne, mechatroniczne, elektroniczne) lub wyższe wykształcenie prawnicze czy ekonomiczne.

Na liście wymagań dodatkowych względem kandydatów znajduje się także doświadczenie zawodowe zdobyte np.: w kancelariach prawnych czy instytucjach państwowych i samorządowych, ukończone kursy lub szkolenia przydatne w Służbie Celno-Skarbowej, jak - trenowanie sportów walki, uprawnienia instruktora sportu, uprawnienia instruktora strzelectwa, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także prawo jazdy kat. C.

Na osoby chętne do podjęcia tej pracy czeka kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, takich jak - test wiedzy, psychologiczny, sprawności fizycznej, test kompetencyjny, a także rozmowa kwalifikacyjna. Test wiedzy planowany jest już na piątek 26 sierpnia 2022 r.

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Jak aplikować?

Szczegółowe dane na temat naboru, a także dokumenty jakie są wymagane umieszczone zostały TUTAJ.

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej realizuje zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Osoba ta wykonuje zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Funkcjonariusz rozpoznaje, zapobiega i wykrywa przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusz kontroluje ruch i transport drogowy oraz współpracuje z organami celnymi innych państw.

Red.

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4