Rzeszów szuka nowego komendanta Straży Miejskiej. Jest konkurs

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 3 lipca 2024

Fot. Paweł Bialic

Józef Wisz – wieloletni komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie przeszedł na emeryturę. W związku z tym władze miasta szukają osoby, która zastąpi go na tym stanowisku. W pierwszym naborze nie pojawił się kandydat, który spełniłby oczekiwania komisji konkursowej.

Komendant przeszedł na emeryturę

Józef Wisz był komendantem Straży Miejskiej w Rzeszowie przez prawie 20 lat. Na stanowisko został powołany w 2005 roku przez ówczesnego prezydenta Tadeusza Ferenca. Wcześniej przez wiele lat pracował w rzeszowskiej straży miejskiej. Teraz postanowił przejść na emeryturę.

- Józef Wisz przeszedł na emeryturę. Obecnie rzeszowską strażą miejską kieruje jego dotychczasowy zastępca Marek Kruk jako pełniący obowiązki komendanta - informuje Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa.

Miasto obecnie szuka nowego komendanta straży miejskiej. W czerwcu ogłoszono otwarty nabór na to stanowisko. Wzięło w nim kilku kandydatów, ale żaden nie spełnił oczekiwań komisji konkursowej. Dlatego ratusz niedawno ogłosił kolejny nabór.

- Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 11 lipca – dodaje Artur Gernand.

Józef Wisz
Fot. Maciej Terpiński

Wymagania i kompetencje

Jakie są wymagania na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Rzeszowie? Prócz tych podstawowych czyli polskiego obywatelstwa, wyższego wykształcenia czy zaświadczenia o niekaralności, kandydat musi mieć ukończone 21 lat, co najmniej 5-letni staż pracy, doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wymagane jest również ukończenie szkolenia podstawowego na strażnika miejskiego, lub deklaracja o gotowości jego ukończenia w ciągu 12 miesięcy.

Mile widziane będzie dobra znajomość topografii Rzeszowa, umiejętność planowania strategicznego, czy życzliwość w kontakcie z obywatelami.

Zakres zadań komendanta straży miejskiej jest szeroki. To przede wszystkim organizacja pracy całej jednostki, która na koniec zeszłego roku liczyła ponad 50 funkcjonariuszy oraz nadzór nad realizacją zadań straży miejskiej zgodnie z jej ustawowymi kompetencjami.

Komendant ma odpowiadać za wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego na terenie Rzeszowa, wynikających z ustawy o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego, kontrolowanie i podejmowanie stosowanych działań w stosunku do właścicieli, zarządców, administratorów nieruchomości, nadzór nad bezpośrednim prowadzeniem spraw dotyczących popełnionych wykroczeń, w tym kierowaniu wniosków o ukaranie do właściwych organów, czy nadzór nad prowadzeniem ewidencji mandatów karnych i ich rozliczaniem.

W zakresie kompetencji szefa straży miejskiej jest również m.in. planowanie budżetu jednostki, współpraca z innymi służbami, nadzór nad obsługą miejskiego monitoringu.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4