Strażacy sprawdzili liczbę miejsc schronienia w kraju. Ile mamy na Podkarpaciu?

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 11 kwietnia 2023

Schron „Marysieńka”
Fot. erzeszow.pl

Państwowa Straż Pożarna sprawdziła ile na terenie naszego kraju jest obiektów, które mogą służyć jako schronienie dla ludności. To ważne zwłaszcza w kontekście wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą. Na samym Podkarpaciu zewidencjonowano około 9,5 tys. takich budowli. Ich wykaz można znaleźć w specjalnie do tego przygotowanej aplikacji.

Jesienna inwentaryzacja

Jesienią zeszłego roku trwała ogólnopolska inwentaryzacja budynków i obiektów budowlanych służących do schronienia ludności. Za wykonanie takiej ewidencji odpowiadała Państwowa Straż Pożarna na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Niedawno odbyła się konferencja prasowa wiceministra spraw wewnętrznych Macieja Wąsika i komendanta głównego PSP gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka, podczas której zaprezentowano wyniki inwentaryzacji.

- Inwentaryzacji zostały poddane wszystkie pomieszczenia, które należą do instytucji państwowych, samorządowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz te należące do podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność pożytku publicznego. Nie inwentaryzowaliśmy tego typu obiektów w żadnych budynkach prywatnych. Chciałbym wszystkim strażakom serdecznie podziękować za tę wielką pracę, którą wykonali - mówił wiceminister Maciej Wąsik podczas konferencji.

Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak podkreślał, że inwentaryzację przeprowadzili doświadczeni strażacy. Zaznaczał, że w planach PSP jest prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia.

- Nikt przez ostatnie dekady nie podejmował się tego tematu. To pierwszy krok wielkiej akcji, którą musimy w Polsce przeprowadzić. Chcemy edukować społeczeństwo poprzez Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i lekcje w szkołach. Musimy informować ludzi, jak się zachowywać w sytuacji zagrożenia - mówił komendant główny PSP.

Sprawdzono 234 tys. obiektów

Podczas działań strażaków zinwentaryzowano 234 735 obiektów budowlanych na terenie kraju. Sklasyfikowane zostały jako budowle ochronne, czyli schrony i ukrycia oraz miejsca doraźnego schronienia (MDS).

Według raportu sporządzonego przez PSP, schron jest szczelną budowlą ochronną zapewniającą ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron.

Miejsce ukrycia to z kolei budowla wyposażona w najprostsze instalacje zapewniające ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron. Strażacy zinwentaryzowali łącznie 10 622 budowli ochronnych z czego 1 903 stanowiły schrony, a 8 719 ukrycia. Łączna pojemność wszystkich budowli ochronnych wyniosła około 1,43 mln osób.

Pozostałe obiekty określono jako miejsca doraźnego schronienia (MDS) czyli wszystkie obiekty o konstrukcji żelbetowej lub murowanej, usytuowane na najniższej kondygnacji. Służą one zapewnieniu ochrony np. przed niebezpieczeństwami związanymi z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Raport PSP wskazuje na 224 tys. takie miejsca na terenie kraju. Może się tam schronić ponad 49 mln osób (dokładnie 49 241 916 osób), co stanowi około 130 proc. populacji ludności Polski.

Najwięcej zinwentaryzowanych miejsc doraźnego schronienia (MDS) znajduje się w piwnicach - zarówno w budynkach typu żelbeton, jak i w wielkiej płycie. Liczba MDS-ów w piwnicach żelbetonowych przekracza 87 tys., podczas gdy w piwnicach z wielkiej płyty jest ich ponad 67 tys. Innymi ważnymi miejscami doraźnego schronienia są tunele, garaże, metro oraz fortyfikacje.

Na Podkarpaciu 9,5 tys. budowli

Na Podkarpaciu zewidencjonowano 9,5 tys. budowli ochronnych. Z raportu wynika, że w naszym regionie znajduje 130 schronów i 642 miejsca ukrycia. Pozostałe obiekty stanowią miejsca doraźnego schronienia. Raport nie zawiera danych dotyczących poszczególnych miast.

Poszukiwanie miejsc schronienia ma ułatwić specjalna aplikacja przygotowana przez straż pożarną. Ma ona formę interaktywnej map i pozwala na łatwe i intuicyjne wyszukiwanie najbliższego miejsca schronienia w podziale na kategorie – miejsca doraźnego schronienia, ukrycia i schrony.

Aplikacja pozwala na znalezienie takich obiektów w obrębie maksymalnie 2 kilometrów od wybranego przez nas miejsca. Przykładowo wskazując na mapie rzeszowski ratusz aplikacja pokazuje w rejonie 2 kilometrów dokładnie 919 obiektów ochronnych z czego oczywiście zdecydowana większość to miejsca doraźnego schronienia. Są tam wymienione m.in. budynki galerii handlowych, uczelni, szkół czy urzędów.

Jako miejsce ukrycia wskazano m.in. budynek Kina Zorza przy ul. 3 Maja, punkt Poczty Polskiej przy ul. Moniuszki czy obiekt Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Grunwaldzkiej.

Są też 4 lokalizacje określone jako schron. To budynki w centrum miasta przy ul. Sobieskiego 9, Żeromskiego 2, al. Piłsudskiego 33 i pl. Ofiar Getta 6. We wszystkich z nich jest po kilkadziesiąt miejsc schronienia.

Przypomnijmy, że w Rzeszowie funkcjonował przeciwatomowy schron „Marysieńka”, wybudowany w latach 50. jako zapasowe stanowisko dowodzenia wojsk. Obiekt utrzymywano w stałej gotowości do 2009 roku. Po Ludowym Wojsku Polskim najpierw przejęły go służby obrony cywilnej, a potem zarzadzania kryzysowego. W 2018 roku „Marysieńka” stał się własnością miasta, które przekazało go w użytkowanie Fundacji Muzeum Techniki i Militariów. Według aplikacji przygotowanej przez PSP, nie został on przypisany do żadnej kategorii budowli ochronnych.

Z aplikacji schrony.straz.gov.pl można skorzystać pod tym adresem:

https://strazpozarna.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=ec00a2b879424296b6dcc400393c6c1e.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4