Strażacy z OSP Wysokiej Głogowskiej mają nowy wóz ratowniczo - gaśniczy

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 17 września 2021

Fot. OSP Wysoka Głogowska/gmina Głogów Małopolski

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej Głogowskiej otrzymali nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy. Ten wóz, to Reno Range D 12 z napędem na 4 koła, który umożliwi działanie w trudnym terenie, zarówno w czasie pożarów, jak również podczas wypadków drogowych. Zakup sprzętu był możliwy m.in. dzięki dofinansowaniu w ramach rządowego programu „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”.

W ubiegłą sobotę uroczyście przekazano pojazd OSP w Wysokiej Głogowskiej. Podczas wydarzenia obecny był burmistrz Głogowa Małopolskiego – Paweł Baj, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków - Zbigniew Chmielowiec, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Andrzej Babiec, zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Bogusław Kida, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – st. bryg. Tomasz Baran. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również sponsorzy, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek organizacyjnych gminy oraz radni.

Wóz do zadań specjalnych dla strażaków kosztował ponad 785 tysięcy złotych, w tym 100 tysięcy to środki własne tej jednostki OSP. Pozostała kwota, to środki przekazane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (200 tysięcy), dotacja celowa z budżetu państwa (160 tysięcy) , a także wkład finansowy gminy Głogów Małopolski, w wysokości 325 tysięcy złotych.

- W chwili obecnej samochód został już częściowo doposażony w sprzęt i armaturę wodno - pianową, pilarki i sprzęt mechaniczny, elektronarzędzia, pompę pływającą oraz szlamową, podręczny sprzęt burzący, drabiny nasadkowe, sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt łącznościowy oraz oświetleniowy - informuje Sławomir Kata - prezes OSP w Wysokiej Głogowskiej.

Fot. OSP Wysoka Głogowska/gmina Głogów Małopolski

Uroczyste przekazanie wozu

Nim nowy wóz strażacki na dobre zagościł w OSP odbyło jego uroczyste przekazanie. Najpierw była msza św. w kościele parafialnym w Wysokiej Głogowskiej pod przewodnictwem księdza proboszcza Zbigniewa Gargasia. Następnie przy budynku strażnicy OSP Wysoka Głogowska rozpoczęto uroczysty apel w obecności delegacji oraz pocztów sztandarowych z jednostek OSP z terenu gminy Głogów Młp.: OSP Budy Głogowskie, OSP Lipie, OSP Zabajka, OSP Rogoźnica, OSP Rudna Mała, OSP Wola Cicha, OSP Styków, OSP Janciówka, OSP Przewrotne, OSP Hucisko, OSP Pogwizdów Stary oraz zaprzyjaźnionych jednostek OSP Stobierna i OSP Jasionka. Dowódcą uroczystości był kpt. Paweł Krzyśko.

Potem odbyły się przemówienia zaproszonych gości oraz poświęcenie wozu. Funkcję matki chrzestnej powierzono pani Annie Zielińskiej. Po poświęceniu samochodu prezes OSP w Wysokiej Głogowskiej Sławomir Kata, wraz z naczelnikiem OSP Romanem Barczakiem wręczyli sponsorom, którzy wspomogli zakup nowego pojazdu, pamiątkowe statuetki. Podziękowali także za wspieranie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej.

Red.

Fot. OSP Wysoka Głogowska/gmina Głogów Małopolski

Fot. OSP Wysoka Głogowska/gmina Głogów Małopolski

Burmistrz Głogowa Małopolskiego - Paweł Baj.
Fot. OSP Wysoka Głogowska/gmina Głogów Małopolski

Fot. OSP Wysoka Głogowska/gmina Głogów Małopolski

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4