1,7 mln zł dla DPS-ów w regionie. 143 tys. zł dla powiatu rzeszowskiego

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 6 października 2021

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Ponad 1,7 mln zł trafi do podkarpackich domów pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu państwa. W środę (6 października) starostowie czterech podkarpackich powiatów podpisali umowy na dofinansowanie zadań z obszaru pomocy społecznej w tego typu placówkach. Wśród nich znalazł się też powiat rzeszowski, który otrzyma ponad 143 tys. zł na DPS-y w Górnie, Dynowie, Kąkolówce i Chmielniku.

Jak podkreślał podczas konferencji prasowej starosta rzeszowski Józef Jodłowski, dodatkowe środki na funkcjonowanie DPS-ów w powiecie rzeszowskim pozwolą utrzymać odpowiedni poziom opieki nad pensjonariuszami.

- Mamy przekonanie, że te środki pomogą stworzyć dobrą atmosferę i zabezpieczyć przyszłość funkcjonowania tych placówek, bo trudno obecnie przewidzieć jak będzie wyglądała kolejna fala koronawirusa – powiedział starosta Józef Jodłowski.

Udzielona z budżetu państwa dotacja przeznaczona będzie na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2. Chodzi o zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart uczestnicząca w podpisaniu umów na dofinansowanie dla DPS-ów, podkreślała jak ważne jest zabezpieczenie finansowe funkcjonowania tego typu placówek.

- Z punktu widzenia wojewody niezwykle ważne jest to, aby funkcjonujące domy pomocy społecznej na terenie województwa podkarpackiego były zabezpieczone pod względem finansowym i właściwie chronione w czasie epidemii COVID-19. W naszym województwie mamy w sumie 53 domy pomocy społecznej, w tym 48 jest objętych stałym dofinansowaniem z budżetu państwa. Placówki łącznie dysponują ponad 4917 miejscami - poinformowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas konferencji prasowej.

Wojewoda dodała, że na Podkarpaciu 82 proc. pensjonariuszy DPS-ów zostało zaszczepionych, dzięki temu nie mamy na ten moment ognisk COVID-19 w tych placówkach.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Dla kogo dotacje?

Kwota dofinansowania to 1 mln 743 tys. zł. Podstawą przekazania tej kwoty z rezerwy celowej dla 48 domów pomocy społecznej było zagwarantowanie min. 20 proc. wkładu własnego w realizację zadania. Środki przyznano dla jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą lub zlecają podmiotom niepublicznym prowadzenie na swoim terenie domów pomocy społecznej, w tym m.in. dla:

Powiatu Dębickiego – 123 436 zł, dla 2 DPS (w Dębicy i Parkoszu)

Powiatu Jarosławskiego – 156 664 zł, dla 4 DPS (w Jarosławiu, Sośnicy, Moszczanach i Wysocku)

Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – 77 443 zł, dla 2 DPS (w Lubzinie i Rudzie)

Powiatu Rzeszowskiego – 143 650,00 zł, dla 4 DPS (w Górnie, Dynowie, Kąkolówce i Chmielniku)

Wokul

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4