Powstanie film o kolejnej osobie ważnej dla historii gminy Głogów Małopolski

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 7 października 2021

Fot. Miasto i Gmina Głogów Małopolski

Powstanie kolejny film z serii historycznej prezentującej sylwetki osób, które zarysowały się w najnowszej historii miasta i gminy Głogów Małopolski. Tym razem opowiedziana zostanie historia Rudolfa Menerki.

Burmistrz Paweł Baj podpisał umowę na realizację filmu pt. „Dla miasteczka nikt nie zrobił więcej. Życie i działalność Rudolfa Menerki”. Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Podkarpackiej Komisji Filmowej w wysokości 11 tysięcy złotych na realizację produkcji.

- Reżyserem filmu został Roland Dubiel, który współpracował do tej pory z gminą przy takich produkcjach jak „Swój nieznany” o Franciszku Kotuli i „Sprawy paszportowe” o Aleksandrze Ładosiu. Autorem scenariusza jest Robert Borkowski, dyrektor biblioteki - informuje gmina Głogów Młp.

Rudolf Menerka – nauczyciel, twórca Ludowej Czytelni, od 1874 r. pełnił funkcję kierownika głogowskiej szkoły, aktywnie uczestniczył w tworzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej, a także był jej naczelnikiem. W 1885 roku z jego inicjatywy powstało Powiatowe Towarzystwo Zaliczkowe. Udzielało ono niskoprocentowych pożyczek pozwalając ubogim chłopom sfinansować wyjazd do USA, czy umożliwiając mieszczanom dokonywanie różnych inwestycji. Od samego początku pełnił funkcję dyrektora Powiatowego Towarzystwa Zaliczkowego i wspierał finansowo głogowską oświatę i kulturę. W 1903 r. w miasteczku powstała drużyna Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, którą również hojnie wspomagał: „Postarałem się – informował – że Towarzystwo Zaliczkowe złożyło 10.000 koron na kupno piętrowego budynku przy rynku na własność „Sokoła”. Przez kilka lat Menerka pełnił zaszczytną rolę druha-prezesa głogowskiej drużyny. Założyciel orkiestry dętej, której patronką została św. Cecylia.

Biografia Rudolfa Menerki: www.mgbp.com.pl

Red.

Potwierdzenie tożsamości Rudolfa Menerki z czasów I wojny światowej
Fot. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. Rudolfa Menerki w Głogowie Małopolskim

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4