Trzebownisko przebuduje budynek LKS - u Jasionka. Za środki z Polskiego Ładu

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 15 czerwca 2022

Fot. Paweł Bialic

4,5 mln zł na działania inwestycyjne dostała gmina Trzebownisko w ostatniej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych realizowanego w ramach Polskiego Ładu. Środki te zostaną przeznaczone na remont i modernizację obiektu sportowego, na którym trenuje i rozgrywa mecze LKS Jasionka.

4,5 mln zł dla Trzebowniska

Wyniki ostatniego naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych ogłoszono pod koniec maja. Wsparcie dla podkarpackich samorządów wynosi aż 2 mld 87 mln zł. Pieniądze pozwolą na realizację 344 inwestycji. Jedną z nich będzie przebudowa i rozbudowa zaplecza Ludowego Klubu Sportowego w Jasionce w gminie Trzebownisko. Dofinansowanie wyniesie 4,5 mln zł.

- Mamy już gotowy projekt inwestycji. Czekamy tylko aż środki wpłyną na nasze konto i zaczniemy szukać wykonawcy prac budowlanych - zaznacza wójt gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar.

Łączny koszt inwestycji to około 5 mln zł. Gmina Trzebownisko w ramach wkładu własnego dołoży 500 tys. zł.

Zakres inwestycji

W ramach inwestycji zostanie przebudowany i rozbudowany budynek zaplecza klubu sportowego w Jasionce wraz z wewnętrznymi instalacjami. Z obiektu na co dzień korzysta lokalna drużyna – LKS Jasionka. Zakres prac będzie obejmował roboty ziemne i fundamentowe, wykonanie ścian parteru, stropu nad parterem, wykonanie ścian piętra, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wykonanie elewacji, roboty wykończeniowe.

W celu poprawy warunków użytkowych i poprawy funkcjonalności obiektu w budynku zostanie przebudowane zaplecze higieniczno-sanitarne dla drużyn piłkarskich, sędziów i gości – kibiców. Część dobudowana przeznaczona zostanie na salę ćwiczeń i salę fitness. Budynek zostanie kompleksowo wyposażony. Teren wokół budynku zastanie zagospodarowany poprzez wykonanie nowego ogrodzenia i utwardzenia terenu, a także powstanie nowa wiata plenerowa.

Karol Woliński

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4