Planowanie przestrzenne w Rzeszowie i gminach ROF. Podsumowano projekt

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 4 grudnia 2023

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

W Rzeszowie podsumowano projekt dotyczący gospodarki przestrzennej realizowany przez Województwo Podkarpackie oraz gminy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i Stowarzyszenie ROF pod nazwą: „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Zorganizowana w poniedziałek (4 grudnia) konferencja miała zaprezentować i upowszechnić wypracowane w ramach projektu rozwiązania, dotyczące innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego.

Dokument ma m.in. pomóc w walce z przestrzennym chaosem oraz mocniej włączyć mieszkańców w proces planowania przestrzennego, a także ułatwić spójne działania samorządów na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w tej dziedzinie.

Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch, który podkreślał, że na gospodarkę przestrzenną trzeba patrzeć szeroko.

- Nie tylko pod kątem jednej gminy, jednego samorządu, tylko zdecydowanie szerzej. Każda inwestycja ma wpływ nie tylko na ten obszar, na którym jest realizowana, ale oddziałuje na inne tereny – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Wicemarszałek dodał, że wartość realizowanego przez trzy lata projektu to ponad 9 mln złotych, a dofinansowanie z Funduszy Unijnych wyniosło 8,6 mln złotych. Głos w czasie spotkania zabrała także – łącząc się online – Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, która odnosząc się do projektu, podkreślała, że jego głównym celem była zmiana w podejściu jednostek samorządu terytorialnego do polityki przestrzennej.

- Chciałabym Państwu pogratulować podjęcia tej inicjatywy, której realizacja była niemałym wyzwaniem. Mam nadzieję, że efekty tego projektu przyczynią się do wdrożenia zmian systemowych. Cieszę się, że województwo podkarpackie staje się inicjatorem i motorem tych zmian. Niech opracowany i przetestowany innowacyjny model spójnego planowania przestrzennego w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego służy wszystkim partnerom projektu – powiedziała minister Jarosińska-Jedynak.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Gośćmi wydarzenia byli między innymi: Michał Gil, dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Bartosz Siemiątkowski, naczelnik Wydziału Innowacji Społecznych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorz Wolszczak, specjalista do spraw rozwoju miejskiego Banku Światowego, Justyna Placha - Adamska, prezes Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z wiceprezesem Pawłem Potyrańskim oraz Barbara Pujdak- dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. Jednym z pierwszych prelegentów był Michał Gil, który przekazał informacje o planowaniu przestrzennym w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych, w kontekście nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym.

Powodem dla realizacji projektu było poszukiwanie nowych rozwiązań dla zintegrowanego planowania przestrzennego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, gdyż dotychczasowe uwarunkowania nie sprzyjały działaniom prorozwojowym. Impuls do pracy na tym polu dała współpraca w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej Catching-Up Regions z ekspertami Banku Światowego, która była realizowana na terenie województwa podkarpackiego w 2018 r. Wykazała ona, że system integracji w zakresie planowania przestrzennego jest niezwykle istotny z punktu widzenia prowadzenia w Polsce polityki rozwoju, ponieważ procesy rozwojowe przebiegają ponad podziałami administracyjnymi.

W szczególności dotyczy to konieczności integracji planowania strategicznego z planowaniem przestrzennym, które w obecnym kształcie wymaga nowych rozwiązań.

- Testowany w ramach projektu model może być pomocny w pracach nad dalszymi zmianami rozwiązań systemowych w odniesieniu do realizowania polityki rozwoju w różnych typach obszarów funkcjonalnych. Jego wykorzystanie będzie szczególnie istotne dla rodzącej się dynamicznie rzeszowskiej metropolii, która musi połączyć funkcje mieszkaniowe z funkcjami gospodarczymi i społecznymi – podkreśla Paweł Wais, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

W ramach projektu każda z gmin uzyskała pomoc w zakresie zakupu niezbędnego sprzętu teleinformatycznego, zapewniono jej pomoc ekspercką, dokształcano pracowników gmin w ramach studiów podyplomowych oraz przygotowano narzędzie do konsultacji społecznych. Opracowano również Strategię Przestrzenną Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF. Ostatnim etapem pracy w projekcie było powstanie podręcznika dobrych praktyk i konferencja upowszechniająca wypracowane rozwiązania w projekcie, z którymi organizatorzy chcą się podzielić.

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny tworzy 13 gmin: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, miasto Łańcut, gmina Łańcut, miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn. W 2021 r. do ROF przystąpiły dwie kolejne gminy: Błażowa oraz Hyżne, ale nie brały one udziału w projekcie.

Z tekstem Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasad prowadzenia polityki przestrzennej ROF, przyjętej jako uchwała Rady Miasta Rzeszowa można zapoznać się TUTAJ.

Red.

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4